2010 Kerstfestijn asserbos

Groot en klein Assen maakten  goed  georganiseerd evenement mee  Vierde Kerstfestijn in passende witte wereld trok velen naar het Asserbos

ASSEN – Ook nu was het winters maar anders dan verleden jaar, toen de orga-nisatie een kort noodpro-gramma afwerkte, kon de Assenaren nu een volledig Kerstfestijn worden aange-boden. En dat werd een sfeervolle bedoening. Het Asserbos lag er sprookjesachtig wit bij en de meer dan honderd medewerkers van de Cultu-rele Commissie van de stichting De H ofstede zorgden voor een kleurrijke stoffering.
De in Dickenskledij gestoken muzikanten van de Mercurius band, historisch uitgedoste leden van een toneelgroep uit Leeuwaren en van de Levende Geschiedenisgroep uit Assen, en passend aangeklede uitba-ters van zorgvuldig ingerichte verkoopkraampjes gaven de  bekende omgeving van Kinderboer-derij, Tivoli en Theeschenkerij een haast buitenlands aanzien. De
A capella  groep Akkoord en de zangers van het Marsaria en zeker ook de do or een echt rendier vergezelde Kerstman hadden er ook een groot aandeel in.
Er waren levende sneeuw-poppen in wie met een beetje hulp van anderen bekende Asser dames kon-den worden herkend,  zo goed als dat ook het geval was met een levensgrote ijsbeer, wiens maten met die van raadslid Kees Boomzaaijer overeen leken te komen.
De raadszitting van donderdagvond had raadslid Ruud Wiersema kennelijk geïnspireerd zich in de kleding van de befaamde Christ-mas Carroll figuur Scrooge de Gierigaard te steken. Hij had name-lijk tegen een aantal voorstellen gestemd, om dat hij vond dat het college te royaal van uitgeven was.
Het was een ideale temperatuur voor de verkoop van alles wat warm was. Daar werd een gretig gebruik van gemaakt.
De smakelijk lijkende hamburgers en de kommen met snert en bruine bonen met spek, alsmede warme chocolademelk vonden een gretig onthaal. De catering was van uitstekende kwaliteit e n steunde ook op een voortreffelijke presentatie. Zulks mag ook wel eens worden gezegd.
Om één uur begonnen werd tegen half vijf een einde ge-maakt aan het festijn met door de Mercuriusmensen begeleide massale samen-zang met het oude, vertrouw-de en door iedereen zonder enige voorbehoud geaccep-teerde Kerstrepertoire.

 

 

Kerstfestijn Asserbos 2010