2007 Kerstfestijn asserbos

Overstelpende drukte aangename  verrassing voor organisatie  Duizenden trokken naar Asserbos voor origineel Kerst-festijn met veel attracties.
ASSEN – Drie weken geleden was er nog niets en zondag was het rond de Kinderboerderij, het Tivoli Theater en de Theeschenkerij een drukte van belang. Al ver voor het aanvangsuur trok er een stroom van mensen richting Asserbos  waar de mensen van de Theeschenkerij meer dan een paar tandjes moesten bijzetten om alles naar tevreden-heid te laten verlopen.
Op zóveel volk had men niet durven hopen maar toen die duizenden er waren bleek alles onder controle te kunnen worden gebracht.
Het werd een waar Kerstfeest met een kerstverhaal van een wethouder en samenzang onder leiding van Mercu-riusdirigent Be rt Nowee tot besluit. De duisternis was toen al lang ingetreden, waardoor het geheel er een extra dimensie bij kreeg. Ondanks de korte termijn van voorbereiding die de Culturele Commissie van de Stichting De Hofstede ter beschikking stond, was een pro-gramma in elkaar gestoken dat bij duizenden grote tevreden-heid oogstte. Er waren tal van kraampjes met een gevarieerd aanbod van passende artikelen en vooral etenswaren die gretig aftrek vonden.

De snert viel niet aan te slepen en de warme chocolademelk vond eveneens gretig aftrek, om van de Franse wa fels met  slagroom maar niet  te spreken.
Over Frans gesproken: dominant  aanwezig was koning Lodewijk Napoleon (in de persoon van raads-lid Egbert Prent) die zeker de-ze pré-kerstdag geen enkel verwijt kreeg te horen dat hij in het begin van de negentiende eeuw eigenlijk als bezetter over het land heerste. De journ alen van die tijd tonen dat hij veel goed werk heeft gedaan  in deze contreien en daar-door het voordeel van de twijfel.geniet.
Belangrijke gasten waren de naam-gever van kinderboerderij en stichting Petrus Hofstede  (André Rozendaal) en  echtgenote (Marja Mulder, beiden van de Asser cabaretgroep Déja Vu) alsmede hun twee kinderen (Laura en Richard de Vries,  )
Zij flaneerden stijlvol in de kledij van twee honderd jaar geleden over de paden van het Asser Bos.Vormden urenlang een bindend element Dat waren ook de Mercurius Marching- Showband  en de Kerstman, die met zijn slede en twee rendieren van de Noordpool naar Assen was getogen en natuurlijk de ‘levende’ kerststal, compleet met os en ezel.
De medewerkers van de kinder-boerderij hadden hun domein leuk opgetuigd en de vele dieren die daar vertoeven werkten opgewekt mee aan het welslagen van een gebeuren dat op de dag van de presentatie al als een traditie voor een reeks van jaren mag worden ingezet. Het podium van Tivoli  werd tot slot bezet door een o.a ICO-kinderkoor, wethouder Alex Langius die een passend kerstverhaal voorlas en de Mercurius Band die het gebruikelijke kerstrepertoire letterlijk en figuurlijk in de juiste stemming bracht.
De Culturele Commissie van de De Hofstede kan  met veel volddoening terugblikken op een  zeer geslaagde zondag. Van die kant viel ook nog te horen dat men nu al uitkijkt naar volgend jaar. Het kan nog veel groter, zei men.