2009 Kerstfestijn Asserbos

Hofstede liet zich niet intimideren

Kerstfestijn ondanks sneeuw en kou toch lichtpunt op echte winterse zondag

ASSEN – Het zag er zondag-morgen triest uit voor de organi-satoren van het Kerstfestijn, dat voor de derde keer in het Asser-bos op het proramma stond. Wind, kou, nog vallende sneeuw en de voorspellende weersbe-richten zetten de toon voor de verwachting dat het allemaal niets  kon worden. Maar dat pakte toch anders uit.
’Als het niet groot kan, dan maar klein!’ was het m otto en zo gebeurde het dat het deze zondag toch nog een gezellige boel werd rond de Theeschenkerij en de Kinderboerderij. De aangekondigde Midwinterhoornblazers bliezen er lus-tig op los, de Mercurius Marching/ Showband liet onverstoorbaar het hele pakket aan kerstliederen door het bos schalmen en bege-leidde ook nog eens operazanger Sander Boonstra, wiens passende optreden zeer werd gewaardeerd. Ook het kinderkoor van het ICO was verschenen en de jonge leden weerden zich dapper.
Heel begrijpelijk was dat het merendeel van de Regen-boogkraampjes, die langs de paden zouden worden opgesteld, niet verscheen.
Die wel kwamen, hadden een ‘opgeruimde’  plek gekregen op het pleintje tussen de Theeschenkerij en de faciliteiten van de Kinderboerderij. Daar  gonsde het van de gezelligheid. Hier en daar stonden heaters die als wa pen dienden tegen de verkleumingen waaraan de bezoekers soms onderhevig waren. De warme dranken, hapjes en goed gevulde hete snert waren eveneens goede bondgenoten bij de pogingen om het allemaal zo gezellig mogelijk te maken voor de bezoekers, van wie het merendeel boven de kinderleeftijd uitkwam.
Het was een zeer gemengd en kleurig gezelschap dat zich in dit gedeelte van het bos bewoog, kleurig omdat er tal van figuren rondlie pen die gehecht waren aan de tijd van de Christmas Carrolls.
Zelfs de kniepert Scrooge liet zich zien, al werd er door kenners wel getwijfeld of het de echte wel was.
Er gingen namelijk fluisteringen rond dat raadslid Ruud Wiersema zich als zodanig had ingeburgerd.
Van het optreden van een serie raadsleden en de burgemnester in een door Marja Mulder geschreven kerstspel kwam uiteraard niets terecht. Het openluchttheater Tivoli lag er weliswaar in kersttooi, maar volkomen onbruikbaar bij. Dat er op deze qua weer zo onvriende-lijke dag toch nog zoveel aardigheid werd aangeboden mag een grote verdienste heten van de Culturele Commissie en de medewerkers van de Stichting De Hofstede.
Zij hebben aan een geweldig stuk voorbereiding toch nog  voor veel Assenaren verdienstelijk gestalte gegeven.
Daarbij moet zeker ook nog de inzet van de mensen van Stadsbeheer worden genoemd.     Bijdrage Ineke Heijting

Kerst festijn Asserbos