2015 Defensie deelt kazerne Assen

De Johan Willem Frisokazerne in Assen krijgt medegebruikers. De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, vestigt er een opleidingscentrum en een vervoerseenheid. Dat meldt minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor het onderbrengen van personeel en voertuigen van DV&O is voldoende plaats. De ruimte voor de medegebruikers ontstond in de afgelopen jaren door het vertrek van enkele landmachteenheden en een inkrimping bij opleidingseenheid School Noord.

Sinds 1994 is de kazerne in Assen de thuisbasis van 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, een luchtmobiele landmachteenheid. Ook onder meer de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en een deel van het Korps Nationale Reserve zijn er gevestigd.

Besparing en samenwerking

Het medegebruik is financieel positief voor zowel Defensie als Veiligheid en Justitie. De netto jaarlijkse besparing voor het Rijk wordt geschat op €250.000. Ook bekijkt Assen meer mogelijke samenwerkingsvormen in de regio met Defensie, Justitie en de Nationale Politie. Burgemeester van Assen Marco Out: “De verbreding van het gebruik van de Johan Willem Friso-kazerne is een aansprekend voorbeeld waar samenwerking tussen partijen toe kan leiden.”

2-IMG_5997