Johannes Vaas

19256ASSEN – Als begeleider, muzikant, klusjesman, muziekarchivaris en nog een paar functies meer, was en is Assenaar Johannes Vaas (77) jarenlang de grote man voor en achter de schermen van de alom bekende Stienstraband. Allemaal zonder enig profijt anders dan de voldoening nuttig werk te doen voor een grote groep mensen, die vanwege een beperking een bepaalde afstand tot de maatschappij hebben. Maandagavond kwam die welverdiende beloning in de vorm van een koninklijke onderscheiding.

19258Die werd hem in het dagbestedingscentrum De Valkenhof van zorgorganisatie Promens Care uitgereikt door loco-burgemeester Jaap Kuin, die hem tijdens een repetitie van de band de versierselen opspelde die behoren bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.
Maar de Stienstraband was niet het enige waar hij zich voor inzette. Wethouder Kuin wees ook nog op een ander vermeldenswaardig feit.
De heer Vaas is namelijk ook al 25 jaar lang vrijwilliger bij zorgorganisatie Promens Care en 8 jaar rolstoelbuschauffeur bij de afdeling Assen-Vries van het Nederlandse Rode Kruis.