Anreep 14-10-2009

Crash bij Anreep blijft in herinnering Informatiepanelen bij Lancastermonument en graven omgek omen bemanning

ASSEN – Op 20 oktober wordt zowel bij het Lancastermonu-ment in Anreep als bij de graven van de zeven bemanningsleden op de Zuiderbegraafplaats een informatiepaneel geplaatst.
Het is dan 66 jaar geleden dat boven Anreep de viermotorige Lancaster JB154 van de Royal Air Force na een bombarde-mentsvlucht op Duitsland op de terugweg naar Engeland bij Anreep n eerstortte.
Dat gebeurt op initiatief  van de gemeente in nauwe samenwerking met het Comité ‘Vrienden van het Lancastermonument’ dat verschei-dene jaren achtereen herdenkingen organiseerde en voor het plaatsen van een monument zorgde. Vorig jaar vond bij Aneep de laatste herdenkingsbijeenkomst plaats, omdat bijna alle direct betrokken familileden van de omgekomen bemanningsleden inmiddels zijn overleden. Met het plaatsen van de informatiepanelen wil men de herinnering aan dit tragische oorlogsgebeuren voor het nageslacht levend houden.
Het paneel bij het monument in Aneep wordt dinsdag om half vier door wethouder Alex Langius onthuld. Na deze bijeenkomst volgt een bezoek aan de Zuiderbegraafplaats.