Herdenking Joods Monument 2003

Leerlingen De Driemaster hielden voordrachten Deportatie van 550 Asser joden

bij joods monument herdacht

ASSEN –  In tegenwoordigheid van het voltallig college van B W, be-trokkenen uit de joodse gemeen-schap, en belangstellenden vond donderdagochtend bij het joods monument bij het begin van de Oudestraat de jaarlijkse herdenking plaats van de deportatie van 550 joodse Assenaren. Via Westerbork gingen deze mensen op transport naar een van de vernietigingskampen in Duitsland…..

Van deze 550 mensen zijn er slechts 25 teruggekeerd.

Bij deze herdenking zijn nu al bijna traditioneel leerlingen van de OBS De Driemaster betrokken.
Na een toespraak van burgemeester mevrouw D.van As, werd door enkele leerlingen van de school enige aansprekende voordrachten gehouden.

‘Wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd mag nooit meer plaatsvinden. Het is niet te begrijpen wat zich destijds heeft afgespeeld’

Na afloop van de voordrachten door de kinderen werden er door de burgemeester, leerlingen en leerkrachten bloemen gelegd bij het monument, een ontwerp van Sam Drukker.