Herdenking 2014

Omgekomen joodse Assenaren bij monument op joodse begraafplaats door leer-lingen Vuur vogel herdacht_DSC5355
ASSEN – Aan de vooravond van de gedenking van de bevrijding werden op de joodse begraafplaats de joodse inwoners van Assen herdacht, die  in de  Tweede Wereldoorlog werden omgebracht. Dat gebeurde bij het Joods Monument, dat door de leerlingen van de Obs De Vuurvogel ter verzorging is geadopteerd.  Directeur Irma Veenhuizen  sprak haar dank uit aan het adres van degenen, die de school de gelegenheid hadden gegeven deze herdenking te organiseren.  Bij de voorbereiding hadden de leerlingen van Groep 7 veel steun ondervonden van het Drents archief.

Burgemeester Carry Abbenhues  bracht de oorlogs-tijd in Amsterdam in herinnering , waar haar moeder veel contant had met de de bedreigde joodse bevolking, maar daar niet over durfde te spreken.  “Daarom ben ik blij dat deze jonge mensen er wel over vertellen door het organiseren van de-ze herdenking”. De heer Niek van der Oord, journalist en historicus, van wie een tante ook tot de uit ruim 500 mensen bestaand joodse gemeenschap behoorde, gaf in het kort weer wat er van oktober 1942 af gebeurde. Via het kamp Westerbork volgde de verschrikkelijke reis naar de ‘echte’ concentratiekampen: Auschwitz en Sobibor. Slechts dertig van hen overleefde het helse bestaan.  Zijn tante Jenny Stern was daar ontkomen, omdat zij op tijd was onderg edoken en uit handen van de bezetters bleef.  “Tijdens herdenking zie ik dat er steeds minder overlevenden zijn die de-ze tijd hebben meegemaakt en er noog  over  kunnen vertellen. Daarom is het zo belangrijk dat deze jongelui meewerken aan de herdenking op deze joodse begraafplaats”.  Het was een bewogen bijeenkomst, mede door het optreden van twee  violisten en het voordragen door enige leerlingen van een aantal passende gedichten.  Aan het slot van de plechtigheid legden allen een witte roos bij het monument.

Bijdrage Ineke Heijting

meer foto’s klik hier