Wij laten de historie leven

Initiatief ‘Wij laten de historie leven


Historisch Assen in beeld gebracht door schoolkinderen tot 15 jaar 


 ASSEN – Onder het motto ‘Wij laten de historie leven’ hebben kinderen tot vijftien jaar in schoolverband zich bezig gehouden met de geschiedenis van Assen. Zij deden dat door het maken van kunstwerken, die naar eigen inzicht en van verschillende materialen gemaakt, een deel van die historie moesten uitbeelden.

Door de Bredeschool en het CBK, dat de Canon van de Kunst lanceerde, werd een wedstrijd uitgeschreven, die een groot aantal  gevarieerde werken opleverde, die van 20 oktober af tot 5 nov-ember in de expositieruimte van het stadhuis te zien zijn. Zij werden door een jury, bestaande uit de voorzitter van de Asser Historische Vereniging Erik Appel en de kunstenaars Ronella Enteren David van der Meer, beleidsmedewerker Kunst  Roberta Hilbrandi en Saskia Poelman van het Archief  op de factoren ‘mooiste, bijzonderste, leukste en meest historische’ beoordeeld en van een classificatie voorzien.
De raadzaal was donderdagmiddag van onder tot boven gevuld met leerlingen van de scholen die in de prijzen waren gevallen. Zij konden kennismaken met koning Lodewijk Napoleon, die voor deze gelegenheid naar het stadhuis was gekomen en een stukje historie van twee honderd jaar geleden met zich meebracht.
De locatiemanagers Brede school Poldy KootNicoline Waanders leidden de gezellige bijeenkomst en wethouder Alex Langius zorgde met een korte toespraak voor het officiële tintje, dat er aan kleefde. Hij herinnerde even aan de historie waar alles om draaide en prees de makers van de werkstukken, die met veel enthousiasme zijn gemaakt.
De aanwezige juryleden maakten daarna de prijswinnaars bekend en toen dat gedeelte was afgewerkt, werden alle leerlingen getrakteerd.


 

 

foto komen er nog bij