herdenking 2017

Herdenking op Joodse begraafplaats Assen

 

​Assen – Het was een indrukwekkende herdenking, woensdagmiddag op de Joodse begraafplaats in Assen. De begraafplaats voor het volk, dat zo hard werd getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Leerlingen van groep 8 van basisschool De Vuurvogel in Assen waren aanwezig en droegen eigengemaakte gedichten voor. Wethouder Harmke Vlieg, Niek van der Oord  (namens de voormalige Joodse gemeenschap Assen) en tenslotte Rabbijn Shmuel Spiero hielden toespraken.

Nooit meer

Allen hadden één centrale boodschap: zes miljoen Joden vermoord tijdens de Holocaust… Dat mag nooit, maar dan ook nooit meer gebeuren. Alle leerlingen van de Vuurvogel legden aan het eind een witte roos, waarna een minuut stilte in acht werd genomen.

De Joodse begraafplaats dateert van 1778. Rond 1796 zouden niet meer dan drie Joodse gezinnen in Assen gewoond hebben, in 1832 bestond de Joodse bevolkingsgroep in de Drentse hoofdstad al uit 99 personen.

Nieuwkomers

Die groei was geen gevolg van natuurlijke aanwas, maar vooral van de komst van nieuwkomers. De groei zette door tot tegen de 600 Joodse Assenaren begin vorige eeuw. Maar tijdens de Holocaust volgde de bittere neergang. De Joodse inwoners van Assen werden systematisch weggevoerd door de Nazi’s en vermoord.