Fundering crematorium

Enige tijd geleden is bodemonderzoek verricht op de plek waar het crematorium van kamp Westerbork stond.

Er is nog weinig bekend over dit gebouw, dat na de oorlog werd afgebroken.

Dankzij het onderzoek, waarbij de funderingen zijn gevonden, is nu de exacte locatie bekend.

De contouren van het gebouw zijn inmiddels met stalen palen aangegeven.

In samenwerking met archeologen wordt er een plan gemaakt om de resten van het crematorium voor het publiek zichtbaar te maken.

U vindt deze plek door vóór de slagboom de weg naar rechts te volgen.

 

Bron Kamp Westerbork