2008 opening fiets 4 daagse

Jonge Hans kreeg eervolle vermelding  in kader project Assen Jóuw Podium Wethouder liet met eega op oude tandem de vlag wapperen ter ere van de 43ste Fiets4Daagse

naamloos-5ASSEN – Opgewarmd door een  half uurtje opgewekte muziek van de Mercurius Matching Showband, die neugde tot spontaan meezingen bij enige nummers, konden de vele aan-wezigen in De Smelt ontspannen luisterden naar de toespraak van wethouder Alex Langius ter inleiding van de opening van de 43-ste Fiets4Daagse.
Hij deed dat met veel genoegen,  de wethouder, want er stond weer een evenement voor de deur dat niet meer uit de provincie is weg te denken.
“En dat is ook wel logisch want Drenthe is voor mij en vele anderen de mooiste fietsprovincie met haar prachtige natuur, leuke dorpen en bijzondere steden. En dan ook nog een organisatie die er al weer 43 jaar in slaagt om zo’n prachtig  evenement te organiseren. Die verdient een compliment”, aldus de wethouder
Hij roemde de inzet van ruim 200 vrijwilligers(Assen) die op alle gebieden dagen lang actief zijn en velen van hen al eerder bij het uitzetten van de verschillende routes,variërend van 30 tot 100 km, met daarnaast ook de specifieke routes als ATB en de Kind Actief route.
Wethouder Langius kwam ook nog even terug op het afgelasten van de 4Daagse van twee jaar geleden vanwege de hitte. Hij wees er op dat de deelnemers van hun eigen verantwoordelijkheid bewust  moeten zijn. “Vorig jaar  zijn de veiligheidsvoorschriften aangescherpt en is er meer EHBO, maar dat neemt niet weg dat u vooral goed aan uzelf  en uw medefietsers moet denken”, zo hield hij de deelnemers voor.
Hij wees er ook nog op dat Assen dit jaar in het teken staat van de actie Go China. Daarom vonden de deelnemers in hun boekje ook nog ee n kortingbon voor de expositie van de grote Chinese soldaten.
Het is bijzonder dat er tijdens deze 4Daagse een initiatief van de 15 jarige Hans Pettinga  is geadopteerd, die collecteert voor het Astma Fonds. Hij doet dat als clown verkleed en beweegt zich voort op een versierde fiets. Hij heeft de actie zelf bedacht, niet omdat hij zelf astmapatiënt is, maar zijn broertjes wel. Samen met opa, die ook meegeholpen heeft de fiets te versieren, fietst hij alle vier dagen mee. Wethouder Langius waardeerde dit initiatief zeer.
”Wij zijn net gestart met de  actie ‘Assen Jouw podium’, een project waarin wij mensen die een bijzondere bijdrage leve-ren aan de samenleving in het zonnetje willen zetten. Hans heeft een bijzonder initiatief genomen en d at waarderen wij”. Die waardering werd direct in klin-kende munt omgezet, want de heer Langius deponeerde de eerste bijdrage in de collectebus en overhandigende Hans ook een tas met hebbedingentjes van de gemeente Assen.
Hierna kon de openingshandeling  plaatsvinden. Die zou volgens het draaiboek samen met wethouder Chris de Wal worden uitgevoerd.
De collega moest het echter wegens ziekte laten afweten, en nu werd als ‘tweede man’ een vrouw ingezet: de echtgenote van wethouder Langius, die achter hem op een oude tandem plaatsnam, waarmee een paar rondjes werden gereden.
Al fietsend moest de wethouder een koord grijpen, dat aan de  Fiets4Daagsevlag bevestigd was, en zo de vlag lostrekken, die daarna vrolijk wapperde, begeleid door de exotische klanken van
een Braziliaanse band. Het was een prachtig optreden, maar stiekemweg werden door de mannelijke bezoekers toch wel de bewegelijke danser essen gemist, die dit soort muziek altijd zo gracieus accentueren.
De slotklanken waren voor de Mercuriusband, die het publiek weer volop aan het zingen kreeg en er veel te snel naar de zin van het publiek mee op-hield. Maar tijd was tijd. De deelnemers moesten immers toch op tijd naar de legerstede voor de Eerste Etappe?
Bijdrage Ineke Heijting