Bevrijdingsfestival 2010

Waarlijk feest voor jong en oud Goed verlopen Bevrijdingsfestival trok duizenden naar de binnenstad
ASSEN – Het bevrijdingsfeest leeft. Het grootste deel van de bevolking heeft die grandioos feestelijke en ontroerende dagen van de bevrijding in 1945 niet meegemaakt, maar dat deed niets af aan de zin om de Bevrijding van toen, 65 jaar geleden, mee te vieren.

De binnenstad was door duizenden feestgangers van alle leeftijden bezet en het programma dat ervoor was georganiseerd  liet zich meer dan wel eens and ers is geweest door iedereen genieten.
Was het op vier markante punten in de stad de boem-boem generatie die volop werd bediend, in De Gou-verneurstuin genoten vele honder-den boven-veertigers en nog wat verderop van optredens die hele-maal afgestemd waren op ‘de tijd van toen’. Assen was het middel-punt voor het Drentse Bevrijdingsfestival, dat een paar maanden geleden wat mi nder prettig in het nieuws kwam omdat een groot bedrag aan geld in de kas ontbrak.
Maar het publiek heeft daar niet zoveel of eigenlijk helemaal niets van gemerkt, want het ontbreken van de dure hoofdact met zan-ger Boris werd ruimschoots gecompenseerd door wat er van opvallend veel muzikaal talent uit eigen omgeving te horen viel.
Er heerste al op tijd een goede sfeer in de stad, mede geschapen door de aanwezigheid van de woensdagmarkt, maar de toestroom van het publiek kwam eerst ruim na een uur op gang.
Enorm druk was het na twee uur op het Koopmansplein, waar de min of meer officiële opening van het festijn zou beginne n na de binnenkomst van de twintig lopers van het Drenthe College, die mid-den in de nacht vanuit Wageningen waren vertrokken om het Bevrij-dingsvuur uit de stad waar de capitulatie werd getekend, hier ten overstaan van burgemeester Sicko Heldoorn aan te voeren.
Dank zij het veelvuldig aanwezige zonnetje was het verblijf in de stad aangenaam genoeg om er zo lang mogelijk te vertoeven.
Dat het ’s avonds,  toen de mach-tige warmtebron achter een dik wolkendek was  weggekropen een stuk kouder werd en een warme borstrok geen overbodige luxe was, bleef het toch lekker druk in de stad. De voorzitter van het Bevrijdings-festival Henk Lohrengel, die wekenlang op eieren heeft moeten lopen, mocht zich zo rond half negen na een laatste rondje door de stad  tevreden uitlaten over de gang van zaken.  “Geweldig zoals al die vrijwil ligers, de ruggengraat van de organisatie, hebben gewerkt!” blies hij tevreden vanwege de temperatuur koude stoom af. Hij wees daarbij terecht nog even op de steun die van het Drenthe College werd verkregen.
En zoiets mag best eens extra worden genoemd.