Bevrijdingsfestival 2005

Naadloze combinatie amusement en inhoud Bevrijdingsfestival ’05 trekt meer bezoekers dan in voorgaande jaren en verloopt zeer ontspannen

ASSEN – Het Drents Bevrijdingsfestival 2005 kan de boeken in als een groot succes. Rond kwart voor zeven donderdagavond hadden naar schatting al 35 tot 40.000 mensen de activiteiten in en om de binnenstad bezocht. Coördinator Jan Vrielink was dan ook bijzonder tevreden.

”Er zijn, als de schattingen kloppen, nu al meer mensen op het festival afgekomen dan in de voorgaande jaren over de hele dag”.
De organisatie is dan ook erg gelukkig met de geslaagde terugkeer van het festival naar de binnenstad. De bezoekers keken en luisterden naar de livemuziek op de verschillende podia, kwamen op adem in de Gouverneurstuin, gingen in debat in het debatpaviljoen en bij de Mensen-bieb of lieten zich informeren in de Geweldig Express of door War Child.
De organisatie had er voor gezorgd dat alles zo ontspannen mogelijk verliep en dat bepaalde ook de atmosfeer die het hele festival uitstraalde. Daar kon ook Nieuw Rechts voorman Michiel Smit niets aan veranderen. Hij meldde zich rond twee uur alsnog voor een debat in Theater Diana nadat hem gisteren te verstaan was gegeven dat hij niet welkom was. Smit kreeg op de stoep van het theater te horen dat hij plaats kon nemen in de zaal en van daaruit mee te debatteren. Daarvoor leek hij echter niet te zijn gekomen.
Na uitvoerig van de pers de mogelijkheid te hebben gekregen zijn verhaal te doen, vertrok hij, op aanraden van de politie, naar Groningen. Een beginnend opstootje waarbij enkele linkse jongeren waren betrokken werd door de politie in de kiem gesmoord. Tot meer dan een verdwaalde uitroep en wat geduw en getrek, kwam het niet.

Debatpaviljoen overtreft alle verwachtingen

De organisatie van het festival had haar taak en het thema uiterst serieus genomen. Er was veel rondom het thema te beleven. De Geweldig Express bijvoorbeeld die door heel Nederland en Vlaanderen reist om kinderen via een spelencircuit leuke en eigenaardige dingen van de multiculturele s amenleving te laten ontdekken.
De Geweldig Express stond geparkeerd voor Theater Diana. Binnen waren ouders en kinderen geconcentreerd bezig met  onderwerpen als wat is een feit en wat een mening?, vooroordelen en omgaan met verschillen.
Er klonken in de bus soms wat verraste geluiden, bijvoorbeeld bij een bordje waarop stond te lezen dat mensen in India het vies vinden om ‘je neus af te vegen met een lapje en dat weer in je broekzak te doen’. Zaken die voor Nederlanders vanzelfsprekend zijn kunnen dat voor anderen niet zijn, was de boodschap. Bewustwording was overigens de rode draad die over het hele festival gespannen was. Het debatpaviljoen overtrof volgens bezoekers en organisatie alle verwachtingen. Het drieluik Blok, Bismillah en Boerenkul van regisseuse Lotte Lohrengel waarin drie theatermakers vanuit hun eigen identiteit in drie monologen een reactie op de huidige tijd gaven was een doorslaand succes. Ook de debatrondes waren dat.

Saillant detail was dat waar even daarvoor buiten Theater Diana alle ogen gericht waren op Michiel Smit, binnen de zo mogelijk nog controversiëler VPRO programmamaker Rob Muntz zijn ongezouten meningen kon ventileren en het publiek zonder enige ophef naar hartelust kon provoceren.

Aan de Noordersingel stond de zogenaamde mensenbieb, een bus waarin een aantal ‘uitleen’ mensen te vinden waren met wie het publiek een praatje kon maken.Onder het genot van een kopje ‘kleurrijke’ thee of koffie konden mensen, jong en oud en van allochtone en autochtone afkomst, elkaar beter leren kennen en hun kennis over de ander vergroten. Ook dit bleek succesvol. Orga nisator Enova en de uitleenmensen kwamen mensen en oren te kort.

Podium Gouverneurstuin zeker niet te klein

Veel bezoekers van het festival wisten overigens ook de Gouverneurstuin te vinden waar de stichting ‘De Hofstede’ een compleet programma verzorgde dat werd geopend met een optreden van het Jeugd Symfonie Orkest Drenthe.
Dat werd gevolgd door gezamenlijke optredens van verschillende muziekverenigingen, De Jantjes (met oud-Assenaar Dick Rienstra) en de Sergeant Wilson Army Show. Aardig was de reactie van een presentator op een artikel in de media dat het nieuwe podium te klein zou zijn:”Kijk eens naar het Jeugd Symfonie Orkest Drenthe, dat zit hier nu met 42 man op het podium”.
En het was waar. Ze pasten prima op het podium dat zijn functie donderdag meer dan waar maakte. Alom tevreden geluiden en gezichten dus op dit bevrijdingsfestival.

De sfeer was zoals je die op een festival als dit mag verwachten, gemoedelijk en ontspannen. Voor het publiek een voorwaarde om zich vrij te bewegen en voor de vele vrijwilligers de kans om hun werk in alle vrijheid te doen. Met deze organisatie die donderdag garant stond voor een naadloze combinatie van amusement en inhoud, moet het  een goed gevoel zijn, zo’n ‘vrijheidsdag’ op de bevrijdingsdag.