Bevrijdingfestival 2008

Bevrijdingsfestival trok weer veel   publiek en verliep in prettige sfeer Hele stad gonsde van de bedrijvigheid op zonn ige bevrijdingsdag

ASSEN – Het had niet beter hoeven zijn. Het gonsde van de bedrijvigheid in de stad en toen maandagavond de laatste muziekklanken op het Koopmansplein en de Brink(straat) waren verklonken, kon er worden teruggezien op een bijzonder geslaagde bevrijdingsdag.

Er was op alle concentratiepunten veel volk op de been en er heerste overal een plezierige sfeer.
De Gouverneurstuin, voor de gele-genheid omgedoopt tot het Plein van de Vrijheid,  was de basis voor de Kunstbende die voor een scala aan activiteiten zorgde. Ook was er op het middenterrein een debat tussen jongeren, onder wie leden van de jongerenraad en leerlingen van het Drenthe College, waaruit blijkt dat ‘de jeugd van vandaag’ zich op dit geb ied uitstekend kan weren. Het was de bedoeling dat op dit Plein van de Vrijheid ‘s avonds om zeven uur het uit Wageningen af-komstige Vrijheidsvuur door burge-meester.Heldoorn in ontvantgst zou worden genomen. Te elfder ure werd echter besloten deze plechtigheid op het Koopmansplein te doen plaatsvinden, waar veel meer publiek was.

De tuin was nadat  het middagprogramma was afgelopen, door het publiek verlaten en het viel niet het verwachten dat op het aangekondigde tijdstip een redelijk aantal mensen aanwezig zou zijn. Een goede ingreep derhalve, want nu had de plechtigheid d e aandacht die deze ver diende