Nieuwe naam: Jacob Cramerpark

Jacob Cramerplein en deel Kloosterstraat gaan voortaan Brink heten 

ASSEN – Het huidige Jacob Cramerplein gaat zijn naam verliezen en wordt ingepast in de benaming van De Brink. Ook een gedeelte van de Klooster-straat ondergaat deze verandering en heet voortaan Brink.

Om de naam Jacob Cramer – voormalig verzetsman en de eerste na-oorlogse Commissaris van de Koningin in Drenthe –  toch in stand te houden, adviseert de commissie voor de straatnaamge-ving het toekomstige park op en rond het groene dak van de uitbrei-ding van het Drents Museum de naam Jacob Cramerpark te geven.  Het gaat hier dus om het niet bebouwde deel van het voormalige parkeerterrein dat tussen de Ooster- en Zuidersingel gelegen was. De motivatie is vooral gelegen in de marketing moge-lijkheden van het verbouwde Drents Museum. Directeur Michel van Maarseveen, heeft het verzoek om deze naamswijziging gedaan.

Met het laten bestaan van de naam Jacob Cramerplein zou er geen eenduidigheid zijn in de adressering van alle panden van het museum. Met dit voorstel blijft het gelegen aan De Brink. De naam Brink hoort nadrukkelijk bij Assen en bovendien wordt de verbinding van de hoofdentree van het museum aan het hart van Assen daarmee benadrukt, zo is de toelichting bij deze naamsverandering. Het advies van de straatnaamcommissie is overigens niet unaniem geweest.