Drents Museum 2003


ASSEN – Wethouder Ruud Wiersema zal het volgend jaar weten dat hij ‘kunst en cultuur’ in zijn portefeuille heeft.

Hij moet flink aan de bak, want het Drents Museum bestaat dan 150 jaar en dat zal Assen, maar ook de rest van het land aan de weet komen. Van februari af tot eind november wordt een activiteitenprogramma afgewerkt waar iedereen – jong en ouder – jij en u tegen mag zeggen

De wethouder kon het cultuurfeest met veel enthousiasme aankondigen omdat hij daarin de daverende proloog ziet van een jarenlang durende manifestatie op het gebied van de kunst en cultuur in de grootst denkbare verscheidenheid.

 

Tot 2007 staan ver verschillende herdenkingen (o.a. 200 jaar stadsrechten) te wachten en er zal van februari af een structurele cultuurtocht worden georganiseerd, die Assen op dit gebied op de kaart kan zetten. Het Drents Museum is niet zo maar een plaatselijke tempel met wat kunst en historische snuisterijen. Het behoort tot de oudste musea van het land en mag zich dus best een heel klein beetje met niet ingehouden borst opstellen in de rij van historische en contemporaine elementen.

UITBUNDIG GEVIERD

Samen geven zij een beeld van wat er zich in dit land op cultureel en sociaal-cultureel gebied heeft afgespeeld en zich nog afspeelt.

Het jubileumfeest wordt uitbundig en op allerlei manieren gevierd: met bijzondere exposities, evenementen, congressen en nog veel meer.

Ook de Assenaren zelf zullen nauw betrokken worden bij het feest. Zij worden bovendien persoonlijk uitgenodigd om twee keer gratis het museum te bezoeken.

Het jubileumjaar start met een feestweek van 28 februari tot en met 7 maart. Het is een week met elke dag een ander thema zoals archeologie, kinderspelen, Drentse schilders, Drentse taal, nieuwe Nederlanders en een speciale dag voor alle inwoners van Assen.

TOPEXPOSITIES

In verband met het jubileum staan er verdeeld over het jaar verschillende topexposities gepland.

Zo zijn er van 3 februari tot medio 2007 onder de naam ‘Rijksmuseum aan de Brink’ tientallen meesterwerken te zien afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Daaronder bevinden doeken van schilders als George Breitner, Vincent van Gogh, Isaac Israëls, Henri van de Velde en Floris Verster.

MUSEUMSTUK IN BRUIKLEEN

Enige tientallen winkeliers in Assen kunnen tijdelijk een museumstuk in bruikleen krijgen om in hun etalage uit te stallen en te integreren in de uitstalling van winkel aanbod.

Ter aanmoediging daarvan wordt een bijzondere prijs ter beschikking gesteld.

Aan de organisatie van dit jubileumprogramma zijn hoge kosten verbonden, die deels door sponsoring worden gedekt.

Het grootste deel komt echter van de overheid, in dit geval de provincie (die met 75000 euro over de brug komt) en van de stad zelf, vanwege de bijzondere band tussen Assen en het Drents Museum. Aan de Raad wordt voorgesteld een bedrag van € 85.000 ter beschikking te stellen.