Theater De Kolk, Assen

Naam Theater De Kolk, Assen
Plaats Assen
Type Theatergebouw
Bouwjaar 1898
Informatie
Sluiting en bouw De Nieuwe Kolk

Verbouwd: 1939: Voorgevel en bovenhuis na brand hersteld

Verbouwd: 1978: Toneeltoren gebouwd, architect De Ket

Sluiting: 2005.

Sinds 1830 heeft Assen een gebouw gehad voor het geven van toneel en concerten. Het eerste theater was eigendom van R.R. van Erkelens en stond op de hoek van de Vaart en de Witterstraat. In 1851 kwam er op de plek van het huidige Theater De Kolk een nieuw gebouw, het Concerthuis van Jannes Berends Schut. De opening was op 10 december 1851 met de viering van het 25-jarig bestaan van het Asser departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Er was sprake van een ‘ruime zaal’, gevestigd boven een koffiehuis met biljart dat ook door Schut gedreven werd, die plaats bood aan ruim 100 bezoekers.

In 1898 bouwde de horecaondernemer een echte grote zaal achter zijn café, die tot 2005 dienst heeft gedaan. Het Concerthuis heeft dan twee zalen: de boven- en de grote schouwburgzaal; beide zonder vast stoelenplan. In het Concerthuis werden blijspelen, drama’s, opera’s, operettes, goochelshows en muziekuitvoeringen uit binnen- en buitenland gegeven.

Assen kende overigens in die jaren een bloeiend theaterleven. Zo werden voorstellingen gegeven in Hotel Somer aan de Marktstraat en in het Logement van Kremer. Hotel Dijkstra (tegenwoordig Hotel De Jonge) beschikte over een ruime boven- en benedenzaal. Ook waren er optredens bij W. Ottens (voorheen Koppelpaarden) op de hoek van de Markt en de Marktstraat, bij J. Oosting en bij koffiehuishoudster L. Vennink. In 1872 kreeg de Asser Werklieden Vereeniging een eigen gebouw aan de Rolderstraat, waar ook regelmatig voorstellingen, bals en muziekuitvoeringen waren te zien. Verder stonden er tussen 1852 en 1863 regelmatig schouwburgtenten in Assen. Zoals in het Asser bos, op de Noordsingel, bij de Drostenlaan en op de Markt. In 1876 stond in de Javastraat lange tijd de Schouwburgtent van Wery’s groot honden- en apentheater, het théatre d’acrobate. Na de bouw van de toneeltoren op het concerthuis, de modernisering van de foyers en de komst van een kleine expositieruimte in 1978 werd de naam gewijzigd in Cultureel Centrum De Kolk.

In 1992 werd de bovenzaal in eigen beheer verbouwd tot Cinemazaal (120 zitplaatsen) voor film (voornamelijk), muziek, toneel en cabaret. De zaal werd al eens gebruikt als Vestzaktheater (opening 16 februari 1971 met De bruiloft van Ferenc Molnár en De man die niet naar de hemel wou van Sladen Smith door De Stichting Theater) dat ongeveer 70 plaatsen had. In 1993 werd ook de expositieruimte verbouwd tot bioscoop met 80 plaatsen. Daarmee beheerde De Kolk naast de schouwburgzaal drie bioscopen. In 1992 was namelijk ook een bioscoop elders overgenomen.

Sluiting en bouw De Nieuwe Kolk
In mei 2005 werd De Kolk, voornamelijk om arbo-technische redenen, officieel gesloten, hoewel er tot december nog enkele gebeurtenissen plaatsvonden. Waarna het werd afgebroken. Het duurde enige tijd tot dat besloten werd op de zelfde plek De Nieuwe Kolk te bouwen