Terracotta Leger in Assen.

Exclusieve  gebeurtenis wekt hoge verwachtingen Directeur Drents Museum ziet met trots naam Assen in de rij met Barcelona, Londen en Parijs staan.
ASSEN –  Als aanloop naar de opening vandaag (zaterdag) voor het publiek van de tentoonstel-ling ‘Het Terracotta Leger van Xi’an. Schatten van de eerste keizers van China’ in het Drents Museum en ‘Antieke Bronzen, Meesterwerken uit het Shang-hai Museum’ in het Groninger Museum werd vrijdagmorgen een druk bezochte persconferentie gehouden, waarop nader werd uiteengezet wat deze exposities inhou den.
De directeuren van de beide musea (Michel van Maarseveen van Assen en Kees van Twist van Groningen) be-klemtoonden beiden de unieke sa-menwerking tussen twee musea die elk op eigen wijze gestalte geven aan het project Go Chijna!, dat be-oogt de onuitputtelijke en rijke cul-tuur van China hier nader tot het publiek te brengen. Hiervoor is een uitgebreid programma samengesteld dat tot in november van dit jaar doorloopt. Het onbetwiste hoogtepunt is de expositie Het Terracotta Leger van Xi’an, schatten van de eerste keizers van China, die op voortreffelijke wijze in het Drents Museum is ingericht.
Het gaat hier om een veertiental van de duizenden originele, beroemde soldaten uit  het grafcomplex van de eerste keizer van China, aangevuld met ruim 200 prachtige grafgiften van goud, jade en brons uit de Qin- en Westelijke Han-dynastie
De tentoonstelling geeft een impressie van de indrukwekkende rijkdom die de Chinese keizers meekregen in het graf. Daarnaast zijn er mooie  tentoonstellingen over Chinese a rcheologie, Chinees realisme, avant-gardekunst en Chi-nese hedendaagse kunst, die de veelzijdige, rijke cultuur van China tonen.

De organisatoren verwachten uit het hele land grote belangstelling, temeer omdat met name de Terra Cotta soldaten exclusief zijn en eerder slechts in Barcelona, Londen en Parijs te zien waren.
“Ik zie de naam Assen daar graag bij staan”, liet een tevreden directeur Van Maarseveen horen.
Der exposities zijn niet alleen algemeen publieksgericht, ze moeten ook de sch olen trekken om leerlingen kennis te laten maken met een vreemde, en interessante cultuur. Om het bezoek te vergemakkelijken wordt busvervoer geregeld.
De organisatie heeft gezorgd voor uitstekend informatie- en promotiemateriaal dat op royale wijze wordt verspreid