Brink Sisyphus

Oude dikke beuk als mythologische   figuur op de wereld teruggekeerd

Door wethouder Langius en kunstenaar Sennema onthulde Sisyphus heeft zijn   plek op de Brink gevonden

ASSEN – Een groepje belangstellenden maakte woensdagmiddag op de Brink de onthulling mee van het beeld van Sisyphus, dat uit een twee jaar geleden wegens ziekte gesneuvelde beuk was gehouwen door de Groninger kunstenaar Gert  Sennema.

naamloos
Wethouder Alex Langius zou de onthulling de vorige  week verrichten, maar door het overlijden van CdK Ter Beek werd dat uitgesteld tot deze woensdag. In een korte toespraak verhaalde de wethouder de geschiedenis van de beuk en de wijze waarop de omvorming tot een kunstwerk tot stand was gekomen.
Uit de ingezonden ontwerpen werd dat van Gert Sennema gekozen en hij toverde de gevelde beuk om in een vijf meter hoge afbeelding van de mythologische figuur Sisyphus.

Hij werkte vooral op De Werf van de gemeente aan het beeld en nam ook enige weken bezit van het plantsoen naas t de rechtbank. En nu stond het beeld dan op de plek waar het een prachtig uitzicht heeft op de Brink, de Torenlaan en op woensdag en zaterdag de Markt.

Daarvoor moesten de wethouder en de kunstenaar eerst aan het werk om de figuur met de zware last op de schouders te ontdoen van het zwarte plastic kleed waarin hij gehuld was. Dat gebeurde heel voorzichtig en geleidelijk aan kwam Sisyphus tevoorschijn, waarna een opgewekt  begroetingsapplaus opsteeg. 

Gert Sennema vertelde daarna dat zo’n grote stam nog lang niet droog is en dat het beeld jaarlijks zorgvuldig moet worden behandeld om het een lange levensduur te geven.
Vooral de plek waar het rotsblok op de rug zit is kwetsbaar. Maar voorlopig zijn er geen zorgen.  De levensverwachting van de Asser Sisyphus wordt geraamd op goed tien jaar en al vliegt de tijd als een schaduw heen, dit is een aardige spanne. Het zal hem aan belangstelling op die mooie plek voor het museum niet ontbreken. Al lijkt hij veel op Atlas, hij is toch een bijzondere figuur. v

Foto’s van het maken van het beeld net naast de rechtbank en de onthulling in 2008

Egbert Hovenkamp II maakte een fraai gedicht