Go China 300.000ste bezoeker 2008

“Mensen van het museum hebben een gouden medaille verdiend! Commissaris Ter Beek wilde komst van de 300.000ste  bezoeker beslist meemaken.
ASSEN – Alleen de echte optimisten durfden het hardop te zeggen nadat de 200.000ste bezoeker was verwelkomd. ‘We halen de 300.000!’ En zij hebben gelijk gekregen. Zaterdagmorgen tegen half twaalf verscheen een jongedame uit het Utrechtse Leusen voor de kassa van het Drents Musuem die te horen kreeg, dat haar een verrassing te wachten stond.
Directeur Michel van Maarseveen, die al enige tijd bij de ingang had staan wachten, ving de dertienjarige Silke
Walet op en bracht haar naar de ontvangstkamer, waar de Commissaris van de Koningin de heer Relus t er Beek haar hartelijk begroette.
In een korte speech maakte hij haar deelgenoot  van zijn bewondering voor de mensen van het Drents Museum voor het geweldige werk dat zij met het aan-trekken en inrichten van het Terracotta-leger van Xi’an’ hadden verricht. In Peking loopt het met de medailles wat zuinig voor ons land, maar de commissaris vond dat zij zeker een gouden medaille hadden verdiend.
De heer Ter Beek wees op het uitzonderlijke feit dat met de driehonderdduizendste b ezoeker tweederde van het inwonertal van de provincie was binnengehaald.

Hij feliciteerde de jonge museum-bezoekster en de familieleden die met haar waren meegekomen har-telijk en sneed voor haar, nadat er nog meer officiële woorden waren gesproken, de speciale recordtaart aan. Van een blij gestemde museumdirecteur Van Maarseveen kreeg zij de catalogus van de tentoonstelling en een Chinees doosje met kleine terracottabeeldjes.
Rabobankdirecteur A. van der Spek overhandigde haar  namens zijn bank een overnachtingsarrangement van Vakantieresort Hof van Saksen en van Meindert Doornbos, voorzitter van de Vrienden van het Drents Museum, kreeg ze een lidmaatschap als ‘Vrie nd  van het museum’ voor 2009.
Het was een bijzondere bijeenkomst, zaterdagmorgen en niet alleen om dat unieke bezoekersrecord. Tot ieders verrassing was CdK Ter Beek naar het museum gekomen om van zijn warme belangstelling voor het provinciaal muse-um, dat Drenthe zo op de kaart zet,  te getuigen. Deze week nog werd bekend dat hij om gezondheids-redenen voorlopig zijn functie niet zal uitoefenen. Maar bij een bij-zondere gelegenheid als deze wilde hij beslist niet ontbreken. Met deze 300.000 bezoekers is het einde overigens nog niet bereikt.
Nog steeds staan er, zoals ook zaterdag, lange rijen bezoekers uit het hele land voor het museum en met nog vijftien dagen te gaan kunnen er best nog eens een 25.000 bijkomen.