Dineke v As

7Onafgebroken reeks van activiteiten  Drukke laatste zaterdag die met regen begon maar voor afscheid nemende burgemeester stralend eindigde

ASSEN – Na de officiële plichtplegingen rond haar afscheid op donderdag, stond  burgemeester Dineke van As zaterdag nog het een en ander te wachten. In de Stationsstraat was een door Adrie de Fluiter speciaal voor haar bestemd kunstwerk aangebracht dat van het voormalig GAK gebouw (nu Baanzicht) naar het Drents Museum leidde waar ook het een en ander was georganiseerd. De kunstenaar zelf gaf een korte beschrijving van zijn werk en bood mevrouw Van As een fotocollage van wat er gepresteerd was aan.
Aan de kant van het gebouw waren door de kunstenaar vijf en aan de andere kant van de straat twee bomen aangekleed met brandvrije ‘ademende’ stoffen. In het verlengde ervan waren kale boomtakken geplaatst met lichtere groene kleuren tot aan het beeld van Bartje. De weg er naar toe moest in een gestaag vallende regen worden afgelegd, maar aangezien de bomen en het andere groen in de stad die zeer van node hadden, werd daar niet om getreurd. Een flink aantal paraplu’s  zorgde voor de nodige bescherming en toen de scheidende burgemeester het museum had bereikt kon zij dat met een nog steeds perfect zittend kapsel betreden. Daar stond zij voor haar voorlaatste officiële daad: de opening van een expositie die door haar zelf was samengesteld.
6In de oude fraaie statenzaal werd zij toegesproken door museumdirecteur Michel van Maarseveen die zei de burgeeester  met gevoelens van weemoed te zien vertrekken, omdat zij het museum altijd een warm hart heeft toegedragen. Er was en speciale ambtsketting gemaakt met een beeltenis van Drenthe en waarop de  naam  Assen was vervangen door een blauwe steen. Met het doorknippen van een lint werd toegang verkregen naar de  expositie ‘De keus van de burgemeester’, die laat zien waar haar artistieke en culturele  voorkeur naar uitgaat.
Het samenzijn in het museum werd voortgezet met een haar en gezinsleden aangeboden lunch, die zeker tot haar verrassing werd omlijst door muziek van de combo van Assens First Lady of Jazz Mary Veldkamp. Die werd  haar aangeboden door de Stichting de Hofstede die met goedvinden van de organisatie gelegenheid had gekregen even ‘in te breken’. Voorzitter Jan Kok benadrukte dat mevrouw Van As altijd zeer betrokken is geweest bij het werk van de stichting. Zij legde bijna tien jaar terug de eerste steen voor de Theeschenkerij in het Asserbos en verrichtte een jaar later de opening.
De heer Kok overhandigde haar het kersverse jaarverslag van de inmiddels fors uitgegroeide organisatie die belangrijk werk doet op het gebied van de reïntegratie van mensen in het arbeidsproces, die daar een steuntje in de rug voor nodig hebben.

Het moet mevrouw Van As een genoegen hebben gedaan haar allerlaatste officiële handeling te hebben kunnen verrichten voor een bijeenkomst waar een groot deel van de KMK Johan Willem Friso voo r muzikale bijstand zorgde, namelijk de Regimentsfanfare. Dat was ter gelegenheid van de opening van de jaarlijkse ten-toonstelling in de Gouverneurs-tuin waar de werkgroep Gouverneurstuin verantwoordelijkheid voor draagt.
De scheidende burgemeester had het tijdstip mee, want moest zij eerder nog de regen trotseren, nu gaf de zon extra glans aan de voor haar drukke dag.Toen dat achter de rug was begaf zij zich voorafgegaan door een aantal trommelaars via de Brinktrechter naar de parkeerplaats voor De Kolk. Daar voerden  graafmachines een originele Pas de Deux uit.1
Op de Markt tenslotte  maakte zij nog het staartje mee van het  Amateur Festival met  theater , zang, toneel en muziek, dat  daar plaatsvond . Zij nam daar zelfs nog actief aan deel door met twee Hip Hoppers een speciaal aan DinekeVan AS-SEN gewijd lied mee te zingen.