2007 Museum

Advies selectiecommissie door    college van GS unaniem gevolgd Ontwerp Erick van Egeraat uit 39 inzendingen gekozen als beste voor uitbreiding Drents Museum

ASSEN – Gedeputeerde Tanja Klip-Martin had dinsdagavond in de Statenzaal de eer de naam van de architect van het winnend ontwerp van de toekomstige uitbreiding van het Drents Museum te onthullen. Het werd Erick van Egeraat, die daarmee vier collega’s onder wie drie buitenlandse en een landgenoot, de baas bleef. Het college van Gedeputeerde Staten, dat het eindoordeel had over  de vijf geselecteerde ontwerpen, had unaniem het advies van de selectiecommissie gevolgd. Dit ontwerp versterkt namelijk de waardevolle omgeving waarin het komt te staan.
De selectiecommissie, onder voorzitterschap van Reyn van de Lugt, oud-directeur van het Groninger Museum, heeft bij de beoordeling naast de architectonische waarde gelet op de kwaliteit van de tentoonstellingszalen en de entree, de aansluiting bij het bestaande museum, de inpassing va n het ontwerp in het beschermde stadsgezicht, de materiaalkeuzes, constructie technische aspecten en de kosten.
Het ontwerp van Erick van Egeraat voldeed aan alle gestelde criteria. Het is volgens de jury een spraakmakend ontwerp dat naar de beschrijving van de architect een nieuwe identiteit in een bestaand stadslandschap schept.
De nieuwe tentoonstellingsruimte wordt deels ondergronds gebouwd op het terrein van de parkeerplaats bij de Gouverneurstuin aan de Zuidersingel in Assen. Een tuinlandschap omgeven door een waterpartij vormt het dak van de nieuwe tentoonstellingsruimte.

De nieuwe entree van het museum situeert Van Egeraat in het monumentale Koetshuis op het Jacob Cramerplein. Daarbij wordt het pand een meter omhoog getild en van een glazen plint voorzien.   Terwijl het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt wordt ook begonnen met de bestemmingsplanprocedure van het Erf-goedkwartier. De uitbreiding van het museum krijgt hierin een plek. De opening van de nieuwe vleugel wordt verwacht in 2011. De kosten van de nieuwbouw zijn begroot op 18 miljoen euro.