De gouden munten

Grootste 6de-eeuwse muntschat van Nederland ontdekt en verworven door het Drents Museum
ASSEN  Donderdag werd in het Drents Museum een bijzondere vondst getoond: zevenenveertig gouden munten uit de Vroege Middeleeuwen. Het is de grootste muntschat ooit uit de 6de eeuw die in Nederland ontdekt is en daarmee is de vondst van nationaal belang.
Na melding door de vinders aan de provinciaal archeoloog heeft intensieve samenwerking tussen de archeoloog en het Drents Museum ervoor gezorgd dat het museum in Assen de goudschat heeft kunnen verwerven.
Van 20 juni af is de nieuwste aanwinst – die gerekend wordt tot de hoogtepunten van de museumcollectie – voor het publiek te zien in het Drents Museum.
Onderzoek bij De Nederlandsche Bank heeft uitgewezen dat het wat het gewicht betreft gaat om  de grootste muntschat ooit van de 6de eeuw die in Nederland gevonden is. De 47 gouden munten zijn zogeheten ‘solidi’ en hebben elk een gewicht van meer dan 4 gram. De jongste munt in de goudschat is geslagen na 541. Over de context en de reden waarom de munten werden

begraven, is nog niets bekend

.

Gezien de grote waarde zijn ze waarschijnlijk in het bezit geweest van iemand die tot de regionale elite behoorde.
De ontdekte gouden muntschat is divers van samenstelling. De schat bestaat uit Laat-Romeinse, Byzantijnse, Ostrogothische en Merovingische/Frankische munten, geslagen in onder meer Constantinopel, Rome, Ravenna en Laon (Noord-Frankrijk).
Uniek is dat een van de Frankische munten de buste toont van de Merovingische koning Theodebert (534-548).
Het nu gevonden exemplaar is, voor zover bekend, de eerste munt van deze koning die op Nederlandse bodem is gevonden. Het merendeel van de munten, 38 stuks, is Byzantijns.
Op de voorzijde hebben de meeste een beeltenis van de Byzantijnse keizer Justinianus (527-565). Losse Byzantijnse munten zijn wel vaker gevonden in Noord-Nederland, maar complete  muntschatten zijn een zeldzaamheid.

 

“Wij zijn enorm blij met onze nieuwste aanwinst’’, zo vertelde directeur Annabelle Birnie van het Drents Museum tijdens de geanimeerde presentatie .
“Het is een geweldige aanvulling en van grote betekenis voor onze archeolo-gische collectie. Naast de goudschat van Beilen uit de 5de eeuw en de muntschat van Nietap uit de 7de eeuw hebben we nu ook een topstuk uit de
6de eeuw, een periode waarover relatief weinig bekend is. Juist deze aanwinst in combinatie met nader onderzoek kan ons nieuwe inzichten verschaffen over deze periode van de Vroege Middeleeuwen.”

meer foto’s van dit gebeuren klik hier

20-6-2014