Wereld Efgoed

De Provincie steunt het Terracotta Leger van Xi’an met twee ton
Uniek stuk ‘Wereld Efgoed’ in Drents Museum zet Assen  en Drenthe volgend jaar prominent op de kaart
ASSEN – De provincie verleent royale steun aan het Terracotta Leger van Xi’an, dat volgend jaar van 2 februari tot en met 31 augustus het Drents Museum bezet houdt. Ged. Staten willen  daar het lieve bedrag van twee ton aan euro’s voor uittrekken.
Bijna anderhalf jaar geleden, toen de plannen om deze expositie naar Assen te halen werden ontvouwd, heeft de raad van Assen ook al een flink krediet ter beschikking gesteld (75000 euro) en niets staat  in de weg om het bijzondere leger naar Assen te laten komen.
Een bijzonderheid is ook dat er nauw gaat worden samengewerkt met Groningen.  Dat is voor  het  eerst in de geschiedenis.
In dezelfde periode organiseert het Groninger Museum namelijk tentoonstellingen over oude, mo-derne en hedendaagse Chinese kunst. De tentoonstellingen in het Drents en Groninger Museum geven gezamenlijk een uitgebreid beeld over de Chinese kunst door de eeuwen heen.
Regiovisie op de Chinese toer onder motto ‘Go China! Assen-Groningen’
Een mooier project om de relatie tussen Assen en Groningen in Regiovisie-verband  te benadrukken, is nauwelijks denkbaar.
Het gaat hier om een archeologische tentoonstelling van enorme waarde. Het meer dan 2.000 jaar oude Terracotta Leger is een toeristische attractie van wereldformaat en daar kan in het kader van de Drenthe promotie in het bijzonder en die van het Noorden in het algemeen goede sier mee worden gemaakt.
Het is het Drents Museum gelukt om deze levensgrote figuren als primeur in Nederland te krijgen. Slechts bij hoge uitzondering zijn deze unieke en kostbare soldaten buiten China te bewonderen.
Het Terracotta Leger is de grootste archeologische vondst van de twintigste eeuw en maakt deel uit van de Unesco Wereld Erfgoed-lijst. Naast de terracotta soldaten bestaat de tentoonstelling in het Drents Museum uit ruim 200 archeologische voorwerpen van goud, brons en jade.
De volgende week presenteren beide musea met een aantal  partners hun plannen onder de noemer “Go China! Assen-Groningen”.
De beide musea zullen gezamenlijk de voorbereidingen voor de exposities treffen en de promotie, sponsorwerving en arrangementen verzorgen om een zo  breed en groot mogelijk publiek trekken.