vijftigste boomfeestdag

13Kinderen van de Marskramer na veel rekken en strekken samen met de burgemeester aan het planten

ASSEN – Bijna honderd kinderen van de obs De Marskramer, leer-krachten en vele ouders alsmede leden  van de groenploeg van VanBoeijen, vertegenwoordigers van het bewonersoverleg, de werkgroep Anne Frank Park, van de Beekdalhoeve en groenmedewerkers van de gemeente maakten er een mooi feest van.
Het was de vijftigste boomfeestdag in de geschiedenis en hier kwam nog bij dat het Themajaar van de gemeente dit jaar Natuur en Groen is.  Goede redenen dus om er iets bijzonders van te maken.
Burgemeester mevrouw Dineke van As ging daarbij voorop. Met hulp van de mannen van de groenploeg van VanBoeijen plantte zij de eerste boom. Tegelijkertijd plantte wethouder Alex Langius, die wijkzaken doet  met behulp van drie leerlingen van de Marskramer ook een boom.naamloos Daarna zouden er nog vele volgen. Aan deze officiële planting was een goede ontvangst van het grote gezelschap boomplan-ters voorafgegaan. Er kon eerst wat worden gedronken en de bomen en struiken die de grond in moesten stonden al uitnodigend klaar. Op het terrein aangekomen waar het toekomstig gewas een plaats moest krijgen waren door de gemeentewerkers al verscheidene gaten gespit voor de grotere bomen. Het afmonteerwerk werd natuurlijk aan de kinderen en de groenploeg overgelaten. Nadat allen welkom waren geheten, en er eerst wat rek- en strekoefening-en waren gedaan om warm te lopen, werd een boomfeestlied gezong en dat heel goed paste bij de situatie.
marskramerBurgemeester Van As wees erop dat het vijftigste keer was dat er een boomplantdag was en dat het voor haar de laatste keer dat zij zo’n dag meemaakte, omdat zij straks met pensioen gaat. “Maar…”, zei ze, ‘ïk zal thuis in mijn eigen tuin zeker nog wel eens een boompje planten.”
Mevrouw van As wees op de datum van de dag en herinnerde er-aan dat het niet alleen de eerste lentedag was, maar ook het begin van het nieuwe themajaar van de gemeente, Natuur en Groen. Na dit officiële werk moest het gebeuren.14
Met enthousiasme gingen de kinderen aan de slag en als het een beetje moeilijk werd, dan kregen zij de steun van de  ‘groten’ die met graagte een handje meehielpen.
Toen alle werk gedaan was kregen de kinderen een cadeau dat bestond uit een doos kleurpotloden, een grappig opgemaakt gebakje en een pakje drinken.
He was een goede afsluiting van een mooie dag.