Drentsche Hoofdvaart –

(Vaart) Noord Willemskanaal    Historie
De Drentsche Hoofdvaart is in 1780 tot Assen doorgetrokken en rond 1860 via het Kanaal verbonden met het Noord-Willemskanaal naar Groningen. Het Kanaal is gegraven volgens een tracé dat rekening hield met de waterstaatkundige toestand, de hoogteligging van het terrein.
Om die reden zou het  Kanaal met een ruime boog ten noorden van Assen liggen. Het Kanaal was destijds een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen Assen en Groningen en had een duidelijk zichtbare functie in de stad. De tramlijn Gorredijk – Oosterwolde – Assen liep via de zuidelijke oever van het Kanaal. Het park van Huges en de afbuiging van de weg bij het water vandaan, zijn te verklaren vanuit die tramlijn.
In de 20e eeuw is besloten de Vaart vanaf het centrum van Assen tot aan het Noord-Willemskanaal voor de scheepvaart te sluiten. In de jaren 70 is het deel tussen Vaart en Sluisstraat gedempt geweest, in 1995 is dit ongedaan gemaakt. In 2008 werd de Vaart bevaarbaar.     

Foto’s rond de Asserwijkbrug -Europaweg -De Bult  -doorbraak  Veenlustbrug.