Groningerbrug

Verkeersbrug  Groningerbrug Assen

Het project
Voor het project ‘Blauwe As fase II: verkeersbruggen Weiersbrug en Groningerbrug’ voert de combinatie Roelofs – J.C. Krans de werkzaamheden uit voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de verkeersbruggen Weiersbrug en Groningerbrug te Assen. Deze bruggen maken te samen met de herinrichting van de openbare ruimte binnen dit contract onderdeel uit van het project ‘De Blauwe As’, waarmee het Kanaal in Assen weer bevaarbaar wordt gemaakt.

Binnen het contract is de combinatie Roelofs – J.C. Krans verantwoordelijk voor het uitwerken van het ontwerp, het verzorgen van de procesbegeleiding, het realiseren van de twee beweegbare verkeersbruggen en de herinrichting van het Kanaal Zuidzijde, waaronder het aanbrengen van damwanden, aanbrengen nieuwe verhardingen en groeninrichting. Na oplevering van de werkzaamheden in 2016 voert de combinatie nog 20 jaar onderhoud uit aan de bruggen.

De werkzaamheden zijn aan de combinatie Roelofs – J.C. Krans gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De gemeente Assen heeft een hoge score toegekend aan de ontwerpen van de Weiersbrug en Groningerbrug. Deze zijn ontworpen door architekt René van Zuuk in opdracht van en samenwerking met combinatie Roelofs – J.C.Krans.

Bijzonderheden
Het werk maakt onderdeel uit van de realisatie van de ‘Blauwe As’. Dit behelst het doortrekken van het Kanaal vanaf de Havenkade naar de Vaart waarmee de recreatie wordt gestimuleerd. Hiermee wordt het centrum van Assen een aantrekkelijke bestemming in de vaarroute Meppel – Assen – Groningen. Binnen dit project wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Daarnaast krijgt het Kanaal zijn oorspronkelijke breedte terug, komen er zes nieuwe beweegbare bruggen en 2 sluizen.

Project in cijfers

  • De volledige procesbegeleiding en ontwerp van de bruggen en de openbare ruimte rondom het kanaal en de bruggen;
  • Het verwijderen van de twee bestaande dammen;
  • Het uitvoeren van een drietal saneringen;
  • Het herinrichten van Het Kanaal Zuidzijde (ca. 800 meter lengte);
  • Het leggen ca. 35 meter riolering;
  • Het ontwerpen en aanbrengen van de openbare verlichting;
  • Het bouwen van een tweetal beweegbare bruggen.