Nieuwjaars Receptie in stadhuis 2009

Weer druk bezochte en gezellige Nieuwjaars Receptie  in stadhuis

ASSEN – De traditionele Nieuwjaars Receptie was ook nu weer druk bezocht en evenzeer traditioneel gezellig. In de hal van het stadhuis ontving het ontvangende college van B&W de jaar-wensen van de raadsleden, die bijna voltallig aanwezig waren, van mensen uit het bedrijfsleven en ook van vertegenwoordigers van de provinciale politiek, onder wie plv. commissaris Anneke Haarsema.

naamloosIn de gebruikelijke nieuwjaars- toespraak noemde burgemeester Heldoorn 2008 een bewogen jaar. dat vreugde bracht, maar ook leed. Zo moest het omkomen van de jonge Asser militair Wesley Schol in Uruzgan worden betreurd en het overlijden van de alom gewaardeerde  Commissaris van de Koningin, Relus ter Beek.  In het afgelopen jaar viel er in  de stad ook weer veel  te beleven. Daarbij was het de manifestatie Go China die de show stal. De mensen van het Drents museum komt een groot compliment toe voor hun inzet om de stad zó’n aandacht trekkende expositie te bezorgen. Vele tienduizenden mensen uit het hele land hebben daardoor Assen als een dynamische stad leren kennen.

Bovendien was het grote bezoek ook economisch van groot belang.  De heer Heldoorn gaf een opsomming van de tientallen belangrijke ontwikkelingen die de stad heeft  doorgemaakt, met het weer in dienst stellen van de Vaart voor de recreatieschepen en de aanstaande aan-pak van de Florijnas als toppers. De burgemeester besloot zijn inhoudsvolle jaarrede met een gedicht van de stadsdichter Egbert Hoven-kamp II, waarna hij een in de straks veel waar te nemen kledij gestoken Flamenco danseres introduceerde, die een drietal dansen uitvoerde.2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaargedicht van Stadsdichter           

   Egbert Hovenkamp II Tempo en temperament-

Handklap en applaus –

… de geest van Ter Beek als rugwind

Drentse dreven, Spaanse costa’s-

Olé en moi, schaop en stier-

…de geest van Ter Beek als rugwind

Duende en hunebed-

horlepiep en flamenco!!