Nieuwjaar 2013

Niet alleen verzet tegen dreigingen   uit Den Haag maar ook creatief zijn
Burgemeester Heldoorn: We moeten elkaar niet in de put praten. Er is veel goeds om   op terug te kijken.
ASSEN – Het moet met veel zaken een stuk soberder, maar waar in sommige gemeenten in het land de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur werd afgeschaft of zwaar besoberd was maandag in het stadhuis van afkalving van een goed gebruik niets te merken en dat  stemde iedereen tevree.
“We moeten elkaar niet in de put praten”, zei burgemeester Sicko Heldoorn in zijn door velen beluisterde Nieuwjaars-toespraak.

“Natuurlijk krijgen we een moeilijke tijd met de noodzakelijke bezuinigingen, maar er blijft genoeg over om positief te zijn. Er zijn zaken tot stand gekomen waar de burgers met voldoening op terug kunnen zien: Het nieuwe culturele bolwerk De Nieuwe Kolk dat door Prinses Margriet werd geopend als ook het vernieuwde  monumentale pand van het Drents Archief dat een verbluffende metamorfose heeft ondergaan..Er is ook een begin gemaakt met de uitvoering van het eerste deel van de FlorijnAs, het majeure bereikbaarheidsproject dat van groot belang is voor de  toekomstige leefbaarheid en economische ontwikkeling van de stad.”
Allemaal positieve beelden. Maar merken we in Assen dan helemaal niets van de economische stagnatie?
“Ja, die  merken we in Assen ook”, zei de burgemeester. “Er komt een forse bezuinigingoperatie die ingrijpend zal zijn voor onze
lokale samenleving. Gelukkig behoren wij niet tot de gemeenten waar krimp is voorspeld, maar stagnatie is er wel”.
“Als het gaat om de ‘bedreigingen’ uit Den Haag zei de burge-meester dat we ons verzetten, waar we als noorden en lokale overheden onredelijk worden behandeld, maar we willen ook creatief zijn”.
Hij deed ook een beroep op de inwoners het als een plicht te zien mee te denken en mee te doen. Een van de meest belangrijke plichten is misschien wel het hebben van aandacht en respect voor elkaar.