Vijf Assenaren krijgen koninklijke onderscheiding

Vijf inwoners van Assen krijgen morgen, 26 april, in de aanloop naar de viering van Koningsdag een koninklijke onderscheiding. De versierselen worden hen opgespeld door burgemeester Marco Out.DSC07415

Mevrouw N.M. Korting wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze krijgt de onderscheiding voor een scala aan vrijwilligersactiviteiten. Zo was ze jarenlang secretaris van korfbalvereniging Asko. Bij haar afscheid werd ze verkozen tot lid van verdienste. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger bij de stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Ze ondersteunt vluchtelingen in Assen bij zowel papierwerk als praktische zaken. Ook verzorgt ze het wekelijkse spreekuur van de afdeling Asiel van Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland in Emmen. Het betreft hier de juridische begeleiding van de bewoners van het azc in Emmen. In dit azc zijn veel uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen ondergebracht.

Eveneens tot lid in de Orde van Oranje Nassau wordt benoemd mevrouw A. Klaucke-Steenge. Ze is al decennia lang bestuurslid en vrijwilliger bij eerst korfbalvereniging Asko en na de fusie AVO. Mevrouw Klaucke assisteert bij het maken van het clubblad en participeert in de jaarlijkse geraniumactie. Daarnaast is ze sinds 1972 secretaris en vrijwilliger bij de Stichting Drentse Fiets4Daagse, startlocatie Assen. Ze neemt deel aan voorbereidende vergaderingen, coördineert de inschrijving van de deelnemers en incasseert hun deelnamegelden. Verder is mevrouw Klaucke bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Drentse Skate2Daagse in Assen. Mevrouw Klaucke zorgt voor de inschrijvingen, de inning van de deelnemersgelden en de medailleregistraties.

De heer J.W. Nijland wordt ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn vrijwilligersactiviteiten voor het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Hij was als scheidsrechter actief en later als beoordelaar van scheidsrechters. Verder was hij administrateur en penningmeester van het Christelijk Gemengd Koor in Roden en vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Oost-West Kontakten in Roden. De heer Nijland houdt en hield zich bezig met het organiseren van culturele uitwisselingsactiviteiten met Litomysl in Tsjechië en Levoca in Slowakije. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Jozefkerk. De heer Nijland is onder andere actief als kerkrentmeester.

Tot lid in de Orde van Oranje Nassau is ook benoemd de heer H.J. Ploegmakers. Hij was tot en met 2015 40 jaar eigenaar, directeur van Ploegmakers Beheer in Assen. Hij exploiteerde de winkelcentra Vredeveld en Nobellaan en ruim 100 huurwoningen in Assen. Hij vervulde en vervult daarnaast vele vrijwilligersfuncties. Zo is hij

vrijwilliger bij het Commercieel Centrum Assen en actief binnen functies van het CDA in Assen. Verder zet hij zich in voor startende ondernemers. Hij is daarnaast medeoprichter en bestuurslid van Hospice Het Alteveer in Assen. Ook is hij vrijwilliger bij de Rooms Katholieke Parochie Franciscus van Assisi in Assen. Verder is hij lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Eveneens tot lid in de Orde van Oranje Nassau is benoemd de heer J.M. Mulder. Hij was begin jaren tachtig de oprichter en later bestuurder van de kaartvereniging Hercules ’81 in Assen. De heer Mulder organiseert kaartcompetities, kaarttoernooien, marathonwedstrijden en koppelwedstrijden binnen de provincie. De koppelwedstrijden trekken zo’n honderd deelnemers. De competitiewerkzaamheden vinden om de week plaats. De heer Mulder verzorgt wedstrijdlocaties, brengt speelruimtes in gereedheid, houdt tussenstanden bij, verzorgt de PR, werft vrijwilligers en is vraagbaak voor deelnemers. De heer Mulder heeft verschillende bestuursfuncties bekleed. Thans is hij penningmeester.