nieuwjaars toespraak Marco Out

Beste Assenaren, hier in het stadhuis of via internet, ik wens u in alle opzichten een voortreffelijk 2017.

Dat het nieuwe jaar u en ons gezondheid en voorspoed mag brengen

Vorig jaar begon ik mijn nieuwjaarstoespraak met het delen van goede voornemens. Ik wil die traditie graag voortzetten

Persoonlijk heb ik mij voorgenomen om in 2017 minder vaak te vallen.

Ik kan er niet om heen dat 2016 mij de reputatie van de gevallen burgemeester heeft opgeleverd.

Het overkwam mij twee keer en evenzovele malen speelde de fiets een cruciale rol bij deze onfortuinlijke momenten.

Een smak tegen het wegdek met de stadsfiets resulteerde in een gebroken heup.

Gelukkig verliep de revalidatie voorspoedig, mede dankzij  uw vele steun en beterschapswensen. Nogmaals mijn dank daarvoor. Ik wil niet suggereren dat het Wilhemina Ziekenhuis hierdoor zo’n goede positie in de Nationale ranking heeft ingenomen, maar dat is evenzogoed een felicitatie waard.

En dan mijn tweede val. Tijdens het NK wielrennen voor burgemeesters en wethouders werd ik als kampioen van 2015 van de troon gestoten.

Een gevallen kampioen, daarmee valt te leven, hoewel ik, om maar eens een wielercliché aan te halen,  graag als eerste mijn wiel over de streep druk.

2017 geeft weer ruimte voor verbetering, zal ik maar zeggen.

Dames en heren,

Wie valt richt zich weer op en gaat verder, voortgestuwd met doorzettingsvermogen als krachtige brandstof.

Hoe moeilijk de route van mensen naar de toekomst ook kan zijn.
Dat hebben Prosper en Darlington Isaacs ervaren.

Wanhoop, gebrek aan perspectief en intens verdriet kregen via deze broers een gezicht.

Tegelijkertijd zag ik betrokken Assenaren uit alle geledingen van de samenleving opstaan om zich over Prosper en Darlington en hun lot te ontfermen.

Hartverwarmende solidariteit voor de schermen, stille en ingetogen diplomatie achter de schermen.

Hier en daar verschilden we wel eens van mening over de goede strategie om een toekomstperspectief te bieden, maar de gezamenlijke inspanningen resulteerden begin december gelukkig in een verblijfsvergunning voor Prosper en Darlington.

Ze kunnen nu beginnen met leven, zoals ze het zelf even treffend als indringend formuleerden.
Hun doorzettingsvermogen en dat van die al Assenaren die niet van hun zijde weken werd beloond.

Dames en heren,

Ik wil 2017 niet somber gestemd beginnen. Tenslotte zijn mijn arbeidsvoorwaarden sinds vorige maand aanzienlijk verbeterd.

Ik doel op het aantreden van Erwin Ronald Zijlstra, of alias Zed Zeedy, als nachtburgemeester van Assen.

Het stelt mij tegenwoordig in staat de avond- en nachtelijke uren enigszins anders in te vullen.
Als ik om mijn heen kijk in Assen, is er ook geen reden voor somberheid. Er bestaat hier nauwelijks de neiging om niet over de eigen schutting heen te kijken, geen samenwerking te zoeken of met de ruggen naar elkaar toe te staan.

We weten elkaar vaak goed te vinden

Tegelijkertijd dwingen de gebeurtenissen om ons heen ons, om door het venster naar buiten te kijken.
De wereld krijgt een Amerikaanse president die in zijn campagne werd ontmaskerd als iemand die de waarheid niet als zijn grootste vriend beschouwt.

Als iemand die muren bouwt om mensen buiten te sluiten

En voor het formuleren van beleid niet eens altijd het volledige aantal van 140 tekens op Twitter nodig heeft.

Toch staat hij eind deze maand aan het roer van het machtigste land ter wereld

De Britten kozen voor een exit uit de EU en deden op die manier de luiken dicht.

En in ons eigen land raakten we verstrikt in een discussie over Zwarte Piet, waarbij argumenten niet meer ter zake doen, het eigen gelijk domineert.

We leven in een land, waar de leider van een van de grootste oppositiepartijen rechters beledigt en laatdunkend is over de rechtstaat, het fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Vanuit een deel van de rechtspraak wordt dit vergoelijkt. Wordt gezegd dat ook hij net als iedere verdachte en veroordeelde zijn teleurstelling mag laten blijken. Van een politicus verwacht ik beter.
Het krijgen van medebewoners voor “Onze” rechtbank lijkt zich overigens de goede kant op te ontwikkelen. We hopen u daar binnenkort definitief over te kunnen berichten

We leven in een land waar in een klimaat van verharding en polarisatie beelden en meningen de feiten met regelmaat naar de achtergrond verdringen.

Wie wel feiten aandraagt krijgt het verwijt het geluid van de elite te ventileren.

Op lijstjes scoort Nederland louter topposities. Qua zorg, economie en wonen gaat het uitstekend. Maar toch wordt dat niet weerspiegeld in de mate van tevredenheid bij veel mensen.

Bas Heijne, schrijver en essayist, verspreidde daarover onlangs een interessant pamflet.

Zijn observatie is dat de wereld onoverzichtelijk is geraakt. Alles is verknoopt geraakt tot een schier onontwarbare kluwen.

Mensen zijn in dat proces het zicht op hun eigen rol verloren.

Hij signaleert dat het populisme van Trump en van zoveel andere hedendaagse politici aan twee grote verlangens van deze tijd beantwoordt.

Ze maken de wereld weer simpel en overzichtelijk.

En geven de burger de illusie van zelfbeschikking terug.

Met mensen die vervolgens hun land, hun geld en hun vrijheid terug willen.

“Blijf van mijn poen af”. Shame on you, Ben Cramer!

Dat proces verloopt niet zonder slag of stoot, signaleert Heijne.

We zien woede en frustratie en een zoektocht naar zondebokken.

En die vinden boze en ontevreden mensen in vluchtelingen en moslims, zo lezen we elke dag op de social media.

We zijn allemaal journalist en brengen ons eigen nieuws.

Ongefilterd en niet zelden doordrenkt van verwerpelijke, discriminerende opvattingen

Opvattingen die zonder enige terughoudendheid door populistische boegbeelden worden aangereikt .
Ik vind dit – en gelukkig velen met mij – een zorgelijke ontwikkeling.

Tegen deze achtergrond spreek ik de wens uit dat politieke partijen er voor en na de verkiezingen in slagen een antwoord te formuleren op het populisme.

Een antwoord dat burgers die het overzicht zijn kwijtgeraakt, zich politiek  ontheemd voelen, beroert en raakt.

Ik hoop van harte dat u mijn woorden niet uitlegt als een oproep om de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Want dat is het niet.

Maar de huidige tijdgeest doet me sterk denken aan een gedicht van Merel Morre.
Voormalig stadsdichter van Eindhoven en graag door mij gelezen:

Misschien zijn we
Juist nu we
Van alles
Van alles vinden
Pas echt iets verloren.

Of overdenk de wijze woorden van de Chinese filosoof Conficius:
Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.

Ik vervolg mijn betoog..

Dames en heren,

Bij een nieuw jaar hoort een terugblik op het afgelopen jaar

Een jaar dat we glibberend inzetten met dagenlang aanhoudende ijzel. Weet u het nog?

2016 was ook het jaar dat we meer dan ooit bezig waren met de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone bij het TT-circuit.

Over het Factory Outlet is veel gezegd, u kent de stand van zaken. De realisering van een ijsbaan in combinatie met de bouw van Terra Experience is veel meer geworden dan ambitieuze contouren.

Er ligt een prachtig plan, dat hopelijk ook GS overtuigt. Dat het ons veel waard is, hebben we al kenbaar gemaakt. Er ligt 2,5 miljoen euro klaar.

Mocht een nog betere bereikbaarheid van Assen hier nog een positieve bijdrage aan kunnen leveren, dan stel ik voor om de A28 zesbaans te maken! ;-)

Wij werken hard om de plannen uit te voeren. En we houden vol. Zo is ook de wielerbaan tot stand gekomen. En ik weet dat de stichting met diezelfde volhardendheid ook werkt aan een dak over de baan.

2016 was daarnaast het jaar dat duurzaamheid stevig werd verankerd in het beleid van de gemeente. Een thema, waarbij college en raad eendrachtig de koers uitzetten voor de toekomst.

Mooi proces met als zichtbare onderdelen de zonneleningen en een duurzamere inzameling van afval.
We verwelkomden nieuwe bedrijven als Resato, faciliteerden bestaande bedrijven als Catawiki met hun groei.
Trots waren we op de opening van de nieuwbouw van Quintus.

We zetten mantelzorgers volkomen terecht in het zonnetje. Mensen die altijd klaar staan voor dierbaren, voor vrienden, die vaak elke dag voor anderen zorgen.

2016 was ook een bijzonder jaar voor de Dutch TT, die voor het eerst op zondag werd verreden.

Het bijbehorende festival duurde daarmee ook een dag langer.

Voor zowel de races als het festival gold, dat ze druk werden bezocht.

Verdriet overheerste toen twee Nederlandse militairen, gelegerd op de Johan Willem Friso kazerne, het leven lieten in Mali.

Henry Hoving en Kevin Roggeveld werden net voor de jaarwisseling uitgeroepen tot Groningers van het jaar. Een mooi eresaluut!

Het komend jaar wordt het 13e bij veel missies ingezet. Ik wens iedereen een behouden thuiskomst.

Dames en heren,

Ik durf ik de voorspelling wel aan dat 2017 net zo dynamisch als 2016 wordt.

We gaan aan de slag met onze binnenstad.

We willen nog betere zorg bieden

Onze ambitie om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen blijft onverminderd groot.

We voeren plannen uit om Assen duurzamer te maken

We investeren in veiligheid

En we kijken nu al vooruit naar de opening van de Blauwe As.

Bij de start van de Florijnas projecten hebben we gezegd dat we de stad klaar willen maken voor de toekomst.

De verbetering van de bereikbaarheid van Assen en het op gang brengen van gebiedsontwikkeling gaan daarbij hand in hand.

Dat leidt tot hinder die we tot dusverre aardig binnen de perken weten te houden.

Maar dit voorjaar zal dat niet lukken. De aanpassingen aan het spoor maken een Trein Vrije Periode noodzakelijk.

U kent die kreet vast wel van de verkeersinformatie, De NS zet bussen in. Het zal in Assen een tijdje niet anders zijn.

Wat mij in aangename zin verrast, is dat Assenaren niet of nauwelijks klagen over al die ingrijpende werkzaamheden.

Ik hoor “Ach we moeten er even door heen, maar we krijgen er een mooiere stad voor terug.” Wat een heerlijk nuchtere opstelling

Voor dat begrip willen we u dit najaar ook bedanken.

Maar de belangrijkste aanleiding om in september feestelijk stil te staan bij de opening van de Blauwe As is natuurlijk dat we trots zijn op de ingebruikname van deze nieuwe vaarroute.

Het is een schoolvoorbeeld hoe we samen de stad van de toekomst bouwen.

Dames en heren,

Ik begon deze nieuwjaarstoespraak met het verhaal over Prosper en Darlington Isaacs

De verdere moraal van mijn nieuwjaarstoespraak is u wel duidelijk geworden.

Als wij samen aan de wereld van morgen werken

Bereid zijn naar elkaar te willen luisteren,

vatbaar zijn voor rede en argumenten,

het eigen gelijk minder pregnant prediken,

er voor elkaar willen zijn en elkaar willen helpen

dan wordt dit een heel mooi jaar.

Graag geef ik u er nog ééntje van “Merel Morre” mee, als motto voor 2017.
Zij zei: Ik sta op voor dag en jou

Een mooie samenvatting van wat het wat mij betreft zou moeten zijn:

Sta op
maak wat van je dag en doe het vooral ook voor iemand anders.

Dames en heren,

Ik wens u nogmaals een geweldig 2017 toe.
Laten wij een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.