Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners van Assen

ASSEN – Vijf inwoners van Assen kregen vrijdag in de aanloop naar de viering van Koningsdag een koninklijke onderscheiding. De versierselen werden hen opgespeld door burgemeester Marco Out.

lintje5

De vijf gelukkigen die vandaag koninklijk in het zonnetje werden gezet. ● 2015 © Gerrit Mennink
Roelf Zuidema

Roelf Zuidema werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met Zwaarden. Sinds 1984 dient hij bij de Koninklijke Landmacht. Eerst als luitenant en later als kapitein bij het 43e Pantserinfanteriebataljon. Later werd dit bataljon omgevormd tot de Luchtmobiele Brigade, waar de heer Zuidema majoor werd. Hij werd uitgezonden naar voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan.

Sinds 1 september 2011 is de heer Zuidema aangesteld als plaatsvervangend Bataljonscommandant bij het 10e Natresbataljon. Daarnaast verricht de heer Zuidema sinds 1985 uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten voor de Gereformeerde Kerk Peelo. Hij is diaken en sterk gericht op het helpen van mensen.

Lute Kuipers
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd Lute Kuipers. Kuipers, oud medewerker van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, krijgt zijn onderscheiding voor zijn inzet sinds 1996 voor de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Lute Kuipers is voorzitter van de activiteitencommissie, die voor de leden van de ANBO een reeks van activiteiten organiseert. Daarnaast is hij initiatiefnemer van voorlichtingsdagen over onderwerpen als energiebeheer en zorgverzekeringen. Ook begeleidt Kuipers vrijwilligers die zich voor de ANBO inzetten. Daarnaast nam hij het initiatief om het voorjaarsconcert van het Drents Seniorenorkest naar Assen te halen.

lintje6Anna Kammings-Van Tarel
Eveneens Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd Anna Harmanna Kamminga-Van Tarel. Anna Kamminga-Van Tarel ontving de onderscheiding als waardering voor uiteenlopende (bestuurlijke) functies. Zo is zij sinds 1987 wijkcontactdame voor de Jozefkerk en is ze als coördinator verantwoordelijk voor de verspreiding van het kerkblad van de Jozefkerk. Ook was ze tussen 1990 en oktober 2013 penningmeester van de Stichting Literatuurclub Drenthe. Verder is Anna Kamminga-van Tarel sinds enkele maanden als vrijwilliger betrokken bij het opknappen van de Noorderbegraafplaats.

Henrie Christoffel Sleebos
Nog een Lid in de orde van Oranje-Nassau: Henrie Christoffel Sleebos. Sleebos was voor zijn verhuizing naar Assen werkzaam als assistent-predikant, voorganger, predikant en leger-predikant. Verder vervulde hij een groot aantal vrijwilligersfuncties bij het Broederschap van Pinkstergemeenten. In Assen verricht hij sinds 2002 vrijwilligersactiviteiten bij de Amstelflat.en was hij acht jaar lang bestuurslid van de ChristenUnie in Assen. Ook was hij drie jaar secretaris van de Pinkstergemeente De Ontmoeting. Sinds 2010 is hij vrijwilliger voor de Pinkstergemeente.
Heiltje van Erkelens-Hazeveld werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding als waardering voor haar inzet als vrijwilliger sinds 2004 bij wijkcentrum De Componist. Heiltje van Erkelens verricht barwerkzaamheden en is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse straatspeeldag. Daarnaast is ze al sinds 1979 vrijwilliger bij de Buurt- en Belangenvereniging Noorderpark. Bij deze vereniging verricht ze uiteenlopende activiteiten. Ook binnen de voetbalvereniging Asser Boys is Heiltje van Erkelens een bekend gezicht. Tussen 1975 en 1990 was ze vrijwilliger bij de Boys. Ze draaide kantinediensten en verrichtte schoonmaakwerkzaamheden.