2021 Het nieuwe jaar is aangebroken: samen voorwaarts

01 januari 2021

Beste Assenaren,

De berichten gedurende de afgelopen avond en nacht en ook in de afsluitende situatierapporten van de politie en brandweer vanmorgen, laten een duidelijk rustiger beeld van de jaarwisseling zien dan de afgelopen jaren. En dat is mooi! Ontzettend bedankt voor alle inzet die door hulpdiensten en anderen is geleverd!

Om 0.00 uur heb ik getoast in kleine huiselijke kring. En mijn beeld is dat velen dat op die manier gedaan hebben. Ja, er was ook vuurwerk. Maar duidelijk minder dan de afgelopen jaren. En veel belangrijker: op de spoedeisende hulp van het WZA was het rustig.

Was het glas dan half vol of half leeg? Het in één keer van de kelder op de zolder gaan met het afsteken van vuurwerk zou mooi, maar ook boven verwachting zijn geweest.

Dank vooral aan de hele grote groep die constructief is geweest. Samen hebben we een hele slag gemaakt en daar ben ik blij mee. Het gemak waarmee sommigen zich hier onverschillig aan onttrokken is tegelijkertijd treurigmakend. Een extra nieuwjaarswens dan maar: ik wens dat verstand inderdaad met de jaren komt.
Ik ben van het halfvolle glas: samen voorwaarts derhalve!

Beste Assenaren,

Ik wens u in alle opzichten een goed en vooral gezond 2021. Normaal spreek ik aan het begin van het jaar deze woorden ook uit, maar nu hebben ze door corona een extra lading. En toch ben ik hoopvol over 2021, omdat ik in de afgelopen maanden opnieuw de kracht in de Asser samenleving heb gezien. Naoberschap heeft nog meer betekenis gekregen. Mensen zochten elkaar op, boden een luisterend oor en een schouder om op te leunen. Als we in 2021 als Asser samenleving op dezelfde wijze verbinding met elkaar blijven zoeken, kunnen we verder bouwen aan de toekomst van onze mooie stad.

Ik realiseer mij goed dat velen het zwaar hebben of zwaar hebben gehad, bijvoorbeeld in alle sectoren van de zorg waar ontzettend hard wordt gewerkt. Kinderen en jongeren die niet of minder naar school kunnen en niet hun vleugels konden uitslaan zoals je dat de jeugd zo gunt. Ondernemers die zich zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf of winkel. De zorg om onze oudere inwoners die kwetsbaar zijn en minder bezoek krijgen. Ik denk aan de mensen met een smallere beurs. Hoe komen zij door deze crisis? En toch kunnen we moed putten uit de afgelopen maanden. We hebben samen de schouders er onder gezet in lastige tijden en evengoed veel voor elkaar gekregen. Het viel door de coronacrisis alleen minder op.

Wanneer je terugblikt op het afgelopen jaar zie je dat we in deze buitengewone omstandigheden evengoed mooie dingen hebben bereikt: we zijn begonnen met de herinrichting van het Koopmansplein, bouwen woningen op het Veemarkt-terrein, gingen verder met ons beleid om iedere Assenaar te kunnen laten sporten en gaan aan de slag met kunst en cultuur. En daarnaast hebben we speciaal oog voor de wijken. Bouwen aan een veilige, zorgzame en duurzame stad. Dat kan niet zonder uw inbreng. Daarom hoop ik dat u mee blijft doen. Samen kunnen we veel bereiken.

Beste Assenaren,

Onder normale omstandigheden had ik u vanuit het stadhuis een gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst. Vervolgens zouden we gezamenlijk een toost hebben uitgebracht op 2021. Dat kan nu niet. Daarom richt ik mij op deze manier tot u. Ik wens u goede gezondheid toe. Ik wens u dat u volhoudt en dat u steeds meer het leven weer kunt oppakken zoals u dat gewend was. Ik besef dat dat moeilijk is voor Assenaren die het afgelopen jaar door het virus afscheid moesten nemen van dierbaren. Ik hoop dat de mooie herinneringen troost bieden en helpen bij het verwerken van hun verdriet. Anderen werden gelukkig beter of herstellen op dit moment van de ziekte. Ik wens hun beterschap en sterkte.

In de zes jaar dat ik burgemeester ben in deze stad begon ik mijn nieuwjaarstoespraak vrijwel altijd op luchtige toon. Dat hoort naar mijn gevoel bij het begin van een nieuw jaar. We zijn het gewend om vol goede moed over de drempel te stappen. Ik wens iedereen die goede moed. Het moment dat we elkaar weer kunnen opzoeken komt dichterbij. Houd vol en kijk naar elkaar om en bouw aan mooie dingen. Zodat we aan het einde van het jaar tegen elkaar kunnen zeggen dat 2021 na de ingewikkelde start toch een mooi jaar is geworden.

Marco L.J. Out
Burgemeester