Burgemeester onthult eerste Molukse naambordje

Vandaag Vrijdag 23 september onthulde burgemeester Marco Out, vergezeld door wethouder Ruud Wiersema, het eerste Molukse straatnaambordje in de wijk De Lariks. De andere vier werden door bewoners en anderen In totaal zijn er  5 bordjes onthuld, allen geplaatst bij door bewoners ontworpen en gerealiseerde ontmoetingspleintjes.Het initiatief voor het realiseren van de ontmoetingspleintjes kwam vanuit de Molukse inwoners van de wijk. Het is de bedoeling dat de pleintjes een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Bij het ontwerpen en realiseren werden de bewoners ondersteund door woningcorporatie Actium, aannemer Groenrijk en “Mijn Buurt Assen”.  Na afronding van de werkzaamheden ontstond het idee om de pleintjes te voorzien van Molukse straatnaambordjes. De feestelijke onthulling daarvan vindt vrijdag 23 september plaats tijdens een korte wandeling door de wijk. Aansluitend vindt de ondertekening van een vijftal beheersovereenkomsten plaats.

 

Mijn Buurt Assen zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en wijken in Assen, zoveel mogelijk samen met bewoners en professionals in de wijk. Iedereen met een idee voor het verbeteren van de buurt kan zich melden via www.mijnbuurtassen.nl

 

Mijn Buurt Assen is een samenwerking tussen gemeente Assen, woningcorporatie Actium en is actief in alle wijken in de stad. Sinds dit voorjaar is er nauwe samenwerking met Vaart Welzijn die met buurtteams aanwezig zijn in de wijken.