Bevrijdingsfestival 2009

 Compact Bevrijdings Festival overdag wel druk bezocht maar had minder sfeer
ASSEN – Het dreigende slechte weer bleef overdag uit en daarom was het dinsdag bijzonder druk in de binnenstad. Voor de podia op de Brinkstraat en het Koop-mansplein hielden zich ’s middags een paar duizend voornamelijk jeugdige bezoekers op, die beter dan de veel minder in getal zijnde ouderen de te veel decibellende muziek konden verdragen.


De activiteiten van het Bevrijdingsfestival waren anders dan in voorgaande jaren geconcentreerd op de Brink en bij de genoemde podia. De Gouverneurstuin was er buiten gelaten waardoor er volgens de organisatie  sprake kon zijn van een compact festival, dat overzichtelijk en voor het publiek beter beloopbaar was. Dat heeft echter niet bijgedragen aan de sfeer op deze dag, die onderdeed voor die uit het verleden.
Op het Koopmansplein moest worden geconstateerd dat het aan orde mankeerde. De organisatie had de zaken niet helemaal in de hand.
De leerlingen van het Drenthe College, die waren ‘ingehuurd’, waren niet op de hun toebedeelde taken berekend. Er waren er die hun taak als ‘security’ verzaakten en vaak zelf meedansten op de muziek in plaats van vermanend op te treden tegen de jongelui die met complete bierkratten en flessen met sterke drank zo het Koopmansplein opliepen.4
Oudere voorbijgangers lieten zich kritisch uit over wat er zich afspeelde en er klonken zelfs opmerkingen als ‘schande’ en ‘zonde van het geld. Daar kunnen ze in Assen toch betere dingen mee doen’ en ‘zo’n slecht festival hoeft toch niet zóveel geld te kosten