Delegatie uit raad 20 sep 2014

ASSEN – Een afvaardiging van de gemeenteraad bracht zaterdag een bezoek aan de Noorderbegraafplaats, daartoe uitgenodigd door de Stichting Noorderbegraafplaats Assen.

Het gaat hier om de oudste begraafplaats van de stad Assen en veel Assenaren hebben er hun laatste rustplaats gevonden.

De begraafplaats dreigde totaal in verval te geraken als gevolg van achterstallig of helemaal geen onderhoud. De gemeente is er weliswaar verantwoordelijk voor, maar het in stand houden van de graven is aan de familie van de overledenen voorzover zij nog in leven zijn.

De raadsleden Laura Punt (GroenLinks), Roald Leemrijse (VVD), Steven Lagendijk (ChristenUnie), Kees Boonzaaijer (PLOP), Luc Rengers en Henri Ploeg (PvdA) Johan-Niels Kuiper (D66) en Egbert Prent (OP Assen) hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt. Zij konden zich op de hoogte stellen van het werk dat de Stichting inmiddels heeft verricht, om dit historische stuk Assen weer goed toonbaar te maken. Ook wethouder Ruud Wiersema behoorde tot het gezelschap.

De groep werd rondgeleid door het gedreven bestuurslid Lucas Ocken, met Assenaar Luuk Kwint initiatiefnemer van de ingrijpende restauratie. Enige nabestaanden vertelden een interessant verhaal over de familieleden die op de Noorderbegraafplaats rusten.

De heer Boon en mevrouw Anninga vertelden interessante en emotioneel getinte verhalen over hun overleden familieleden.

Veel vrijwilligers waren op deze dag bezig om hekken van roest te ontdoen, de letters op grafstenen zichtbaar te maken of met het verwijderen van onkruid.

Dankzij een sponsor worden verf en andere materialen gratis ter beschikking gesteld. Het fraaie toegangshek tot de rustplaats, uitgevoerd in stijlvol zwart en zilver, maakte veel indruk op de bezoekers.

De heer Ocken sprak tegenover de stadsvertegenwoordigers de grote wens uit dat het info-bord dat nu aan het Kerkhofslaantje is geplaatst, naar de binnenkant van het hek wordt overgebracht.

Het gezelschap had veel waardering voor het werk dat inmiddels door vele vrijwilligers is verricht om een stuk historisch Assen, waar vele bekende Asser families begraven liggen, weer een respectvol aanzien te geven.

20 sep 2014