Stichting Noorderbegraafplaats

Oude rustplaats moet  uitstraling van de 19e eeuw terugkrijgen
Martin Hiemink is voorzitter van Stichting die Noorderbegraafplaats drastisch gaat restaureren
ASSEN – De plannen om te komen tot restauratie en behoud van de historisch gezien belangrijkste begraafplaats van Drenthe hebben vaste vorm gekregen door het oprichten van de Stichting Noorderbegraafplaats.
Het bestuur wordt gevormd door Martin Hiemink (voorzitter), George Greving (penningmeester/vice-voorzitter), Lucas Ocken (secretaris), Lukas Kwant (technische zaken) en dr. Jan Ridderbos, die een website zal gaan opzetten.
Aan de stichting is een Raad van Advies gekoppeld, met daarin: ir. H.J. van Lier Lels, mr. M.G. Doornbos, drs. Jan Bos en F. Bouwers.
De stichting wil er in nauwe samenwerking met de gemeente naar streven om de begraafplaats weer de uitstraling terug te geven van de 19e eeuw, maar dan wel met een moderne aanpak.
Zo wil men in de toekomst een digitaal info-paneel  kunnen plaatsen, waardoor met een druk op de knop niet alleen plaats en gegevens van een graf kunnen  worden opgeroepen maar ook de genealogische gegevens zichtbaar worden.
Daarbij past ook een afbeelding van de betreffende persoon om de geschiedenis ook voor de interactieve jongeren interessant te maken.
De initiatiefnemers hebben al zo’n 120 scans van foto’s ontvangen of van het internet geplukt. Wie nog eens door oude albums  bladert en geschikte afbeeldingen aantreft wordt verzocht deze door te sturen zodat deze gegevens ook kunnen verschijnen op de website.
Nu al kunnen de belangrijkste details over de graven van voorouders worden gevonden op www.online-begraafplaatsen.nl