Baggelhuisje

Schoorsteen van twee jaar lang verdwenen en nu hersteld ‘Baggelhuisje’ de onthulling  rookt weer  12 juli 2012

ASSEN – Het Baggelhuisje is weer thuis. Het verdween twee jaar geleden en lange tijd is men in het ongewisse gebleven over waar het kunstwerk terecht kon zijn gekomen. En toen plotseling: daar was het weer. Vrijdag was er op het Oude Grachtpad een bijeenkomst om het inmiddels fameuze ‘Baggelhuisje’ weer een goede plaats te geven.

Het gaat hier om de uitbeelding van een turfhuisje dat bij de obs Baggelhuizen stond en plotseling was verdwenen.

Restanten werden aangetroffen op het erf van de sloper van de school. De sloper was er namelijk niet in geslaagd het bijna onverwoestbare kunstwerk helemaal klein te krijgen. r Nico Gerbenzo

Kunstenaar Nico Gerbenzon verteld over zijn baggehuisjezocht om het turfhuisje weer als kunstwerk te laten herrijzen. Hij vertelde in aanwezigheid van wethouder Maurice Hoogeveen (Onderwijs) de verzamelde leerlingen over de geschiedenis van het huisje en de betekenis ervan.

Het was aan wethouder en kunstenaar het vernieuwde kunstwerk te onthullen en dat gebeurde door de schoorsteen weer te laten roken, wat een symbool van veiligheid en huiselijkheid is voor kinderen. Het onverwoestbare kunstwerk Baggelhuisje is aan het Oude Grachtpad in Assen-West te bezichtigen

Ineke Heijting

Oude school Baggelhuizen met hulp van wethouder tegen de vlakte

ASSEN – De nieuwe uitdagende Multifunctionele Accommodatie Het Schakelveld in Baggelhuizen is door de wethouders Maurice Hoogeveen en zijn voorganger op Onderwijs Jaap Kuin nog maar net aan de gebruikers overgedragen, of de afbraak van de oude basisschool Baggelhuizen is al druk aan de gang.

Wethouder Hoogeveen nam donderdagmorgen vastberaden plaats in een dragline met gretige grijper, die door hem na enige instructie in beweging werd gezet om de eerste happen uit het verlaten schoolgebouw te nemen.

Dat ging hem uitstekend af en binnen de kortst mogelijke tijd lag er al een flink stuk tegen de vlakte. Een beetje droevig gezicht, want de school draagt een geschiedenis van enige tientallen jaren met zich mee. Over een paar dagen is er van die school niets meer te zien. Het enige wat overblijft is de herinnering en bij de oud-leerlingen een groot aantal foto’s dat in de loop der der jaren is gemaakt.

Ineke Heijting