De dam is open

Wethouder graaft als draglinemachinist aarden barrière weg.

Nog even en de schepen varen de stad weer in

   De Dam is open!

Vaart en Hoofdvaart staan weer in directe verbinding met elkaar

ASSEN
– Mocht wethouder Chris de Wal in de toekomst geen bevrediging meer vinden in zijn bestuurderswerk dan kan hij zo aan de slag als dragline-machinist. Zonder haperen hapte hij met de grote grijper van een forse dragline een deel uit de dam, die het water van Vaart en Hoofdvaart nog    gescheiden hield.
Dat gebeurde woensdagmiddag ten overstaan van vele Assenaren van diverse pluimage, onder wie Vaartbewoners, raadsleden, ambtenaren en nieuwsgierige burgers uit andere stadsdelen.
Het was een historische gebeurtenis, want de vaarverbinding met de doorgaande waterwegen was sedert 1972 verbroken. Door de directe aansluiting van de Drentse Hoofdvaart en het Noord Willemskanaal via de sluis Peelo  was de tocht naar Groningen door Vaart en Het Kanaal niet meer nodig en werden deze tot dood water verklaard. Een historische vergissing?

In een kortte toespraak vanaf de dam, waar hij voor een grote dragline stond, nuanceerde de wethouder dat een beetje. Bijna veertig jaar terug werd er bij velen wat anders gedacht over de infrastructuur en de betekenis van waterlopen in een stadsgebied.
Hij vond het dus beter de geschiedenis maar te laten rusten en de blik te richten op de toekomst, die er voor Assen wat het water betreft rooskleurig uitziet.
Nog een paar dagen, en de boten kunnen weer opstomen naar het hart van de stad. Er ligt een prachtige vaarverbinding met voor de recreatievaart uitstekende voorzieningen. Laat de recreatie schippers dus maar komen.
Wethouder De Wal vond er niet omheen te kunnen degenen die zich de laatste jaren hebben ingezet om de Vaart weer zijn historische functie terug te geven voor hun ‘strijd’ met ere te noemen.
Hij herinnerde er aan dat al in 1987 een groep Assenaren met de toenmalige plaatselijke VVD voorzitter Johan Lammerts met een rapport kwam waarin het eerherstel van de Vaart als waterweg werd gepropageerd. Dat is toen politiek niet aangeslagen, maar de gedachte is nooit weggeweest en uiteindelijk is het er dus toch van gekomen. Assen staat weer op de waterkaart.
Het zware gegrom van de dieselmotor van de dragline kondigde aan dat na de woorden nu de daad moest volgen.
De wethouder  klom begeleid door de echte machinist in de cabine, kreeg enige instructie en liet daarna onder gejuich van de menigte op de wallekanten de grijper vakkundig neer-alen op de plek waar de eerste hap uit de op dat punt paar meter brede dam werd genomen.
In snel tempo volgden de andere reuzenbeten en kon hij na het scheppen van een gapend gat, de cabine weer verlaten. Met beide armen als een supporter bij een doelpunt van Oranje omhoog toonde hij zijn vreugde over het geklaarde karwei en liet zich daarna manmoedig via de schoongemaakte grijper naar de zuidelijke wal overdragen, van het water af begeleid door de directeur Stadsbeheer Jan Dirk Nijkamp, die als oud-Olympisch kanovaarder (Barcelona, 1992) in zijn eentje in en tweepersoons kajak de opening binnenvoer.
Er zijn nog een paar dagen nodig om de rest van de dam te verwij-deren en er dient nog wat werk aan de beweegbare bruggen te gebeuren, alvorens de eerste schepen de tocht naar de Zwaaikom kunnen ondernemen.
Eerst dan is het karwei echt geklaard en kunnen de Asser burgers, die jarenlang met niet aflatende energie de vaarfunctie van de Vaart bepleit hebben met voldoening terugzien op hun werk. Zoals mevrouw Cobie Zonderman, die als bewoonster van de Vaart ZZ onophoudelijk gepleit heeft voor wat er nu tot stand is gekomen. Zij heeft daarbij veel scepticisme moeten overwinnen, omdat dit doel vanwege de financiën zo ver weg en haast onmogelijk leek. Maar de doorbraak kwam toen het college van B&W met toenmalig wethouder Theo Verdegem als gangmaker de Blauwe As op de rails kreeg. In een verrassend korte tijd is ‘het bevaarbaar maken van de Vaart’ in gang gezet en evenzeer met grote snelheid in uitvoering genomen en (op wat details na) tot een goed einde gebracht.
Met enige overdrijving maar wel met lichte realiteitswaarde kan worden gezegd dat de hoofdstad van Drenthe zich met dit project omhoog heeft gestoten in de vaart der volkeren. In elk geval  op nationaal niveau.

JAN HOF