2007 Organisatie bijna onder de voet gelopen

Alle Asser vogeltjes onder dak dankzij massaproductie van vogelhuisjes ASSEN –  25-maart 2007

n1  In het kader van het stads-thema Natuur en Groen kon de jeugd van Assen zaterdag vogelhuisjes in elkaar timmeren onder het motto ‘Pimp my nestkastje’.
Het was de eerste editie, maar de verwachtingen over de opkomst werd ruim overtroffen. Meer dan vierhonderdvijftig kinderen timmerden er op los om het vogelh uisje van hun leven te maken.
De actie ging uit van de gemeente    Assen. “Het is de eerste keer dat wij dit organiseerden. De afgelopen tijd heb-ben we flink wat promotie gemaakt via de scholen en de media. Onze gedach-te was dat als er tweehonderd kinderen op af zouden komen dit een mooi aan-tal zou zijn”, vertelde organisatielid Mariska van den Brink. Om tien uur ’s ochtends werd het startschot gegeven, maar een uur later was de o rganisatie al door alle tweehonderd ingeslagen materialen heen”.
De vogelhuisjes bestonden uit losse plankjes die de kinderen in elkaar konden timmeren en daar-na bewerken met glitter, letters en dergelijke.

“We waren zeer verbaasd over de opkomst, maar misschien speelde het mooie weer ook wel mee. Volgens mij vonden de ouders het ook erg leuk.  Die timmerden vaak meer dan hun kinderen!” vertel-de  Mariska.“Na elven zijn we naar een paar zaken gegaan om meer huisjes in te kopen. Ook hebben we op de zaterdagmarkt nog wat gekocht. Staatsbosbeheer heeft ons deze dag ook nog eens voorzien van honderd extra huisjes”, aldus een tevreden       Mariska van den Brink.
Hilda Oldebeuving toog zaterdag samen met haar kleindochter Chanella Clark (5) en kleinzoon Jonathan Sloots (3) naar het Koopmansplein.  “Ik vind het een geweldig initiatief, maar het is wel ontzettend druk. Ze hadden hier wel wat meer tafels neer mogen zetten”.
Kleindochter Chanella wierp zich vol overgave op haar getimmerde vogelhuisje dat ze later een lila kleur had gegeven. Daarna gingen er nog  wat glitters overheen en kon er worden gezorgd dat de vogeltjes een vrolijk onderkomen zullen hebben bij  Chanella.
Dat het evenement een succes was, is duidelijk. Of het volgend jaar een vervolg zal krijgen, is nog niet bekend. Aan het einde van het jaar zal er geëvalueerd worden, maar dat de kinderen graag willen dat er een vervolg komt , was duide-lijk van de gezichten af te lezen
Bijdragen:
Iwona Douwes, tekst
Ineke Heijting, foto’s