2009 Wat is het leuk om Assenaar te zijn 15-3

Ook goed verloop van tweede uitvoering van openingsprogram ‘De Historie van Assen’ in de Zuiderkerk
naamloosASSEN – Het kwam er spontaan uit. “Wat is het leuk om Assenaar te zijn!”, zei Nico Vanderveen zaterdagmiddag toen hij voor de Asser Historische Vereniging  in de Zuiderkerk naar voren kwam om analoog aan de vrijdagavond in de Jozefkerk, burgemeester Heldoorn een ‘achtpak’ Cisterciënzer Blond aan te bieden. Dat deed hij na eerst een kort exposé te hebben gegeven van de geschiedenis van de strijd tegen de Utrechtse bisschoppen in de eerste helft van de dertiende eeuw en de eerste productie van bier in de buurt van het klooster van Maria in Campis.

Daar dronken de nonnen  bij voorkeur het daar gebrouwen bier in plaats van het vervuilde water dat in dat veengebied voorkwam. Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van het door deze nonnen gestichte Assen werd een nazaat v an dit bier op de markt gebracht. De warenhuisdirecteur had op deze tweede dag van de jubileumviering, die een kopie was van het programma van de openingsavond, burgemeester Heldoorn een dankwoord horen uitspreken aan het adres van de vele tientallen medewerkers aan het evenement, die voor zo’n voortreffelijke en unieke presentatie hadden gezorgd. De eerste burger was op zijn beurt weer voorzien van de Assen postzegel die door TNT Post  naar aanleiding van het dubbele jubileum werd uitgegeven en waarvoor branchemanager Geldens naar de kerk was gekomen.
Dr. Henk Nijkeuter, adjunct-directeur van het Drents Archief, had hem in de herhaling het kleurige jubileumboek  aangeboden dat de burgers van Assen als ‘Een Royaal geschenk’ kan geworden als zij de bij de balie in het stadhuis een in de overal bezorgde feestkrant bijgevoegde bon inleveren. Deze danksessie was voorafgegaan door een tweede opvoering van de bijzondere raadszitting, waarin werd beraadslaagd over de toekomst van de stad, die van machthebber Lodewijk Napoleon Stadsrechten had gekregen en een serie maatregelen ter bevordering van de groei van de stad moest worden goedgekeurd.
De door Jan Stoffers geschreven (vaak anachronistische) nabootsing van een ‘raads’ vergadering inclusief 2de ondertekening van het protocol, had ook nu veel succes. De geluidsversterking die vrijdagavond te wensen overliet, was nu een stuk beter en dat kwam de opvoering door B&W en raadsleden zeer ten goede. De honderden bezoekers verlieten tegen zessen de fraai gerestaureerde Zuiderkerk, nadat ook zij royaal waren onthaald op champagne, andere dranken en veelsoortige hapjes, aangeboden door in kledij die bij de gelegenheid paste vroegnegentiende eeuwse bedienden. Alles overziende mocht worden geconstateerd dat het inderdaad leuk is om Assenaar te zijn.