2009 Historie van Assen 14-3

Opgewekte opening ‘Historie van Assen’ met glansoptreden va n raadsleden en vol-tallig collegeqq

ASSEN – Het dubbel jubileum van Assen is vrijdagavond ingezet  met een uitbundige show van koninklijke en lagere adellijke klederdrachten, gerelateerd aan de geschiedenis van het begin van de middeleeuwen tot aan he t tijdperk Koningin Wilhelmina.
Maar het ware hoogtepunt van de avond was het optreden van het voltallige college van B&W inclusief de gemeentesecretaris en verder gesecondeerd door een tiental raadsleden.
Zij hadden zoveel pleier beleefd aan hun optreden in een kerstpel tijdens het Kerstfestijn van eind vorig jaar, dat ze graag  een nieuwe uitdaging aangingen. Die bestond uit het opvoeren van een raadszitting anno 1809 met een van veel anachronismen doorspekte tekst, die de vele h onderden gasten in de kerk me veel genoegen aanhoorden en hier en daar van een open doekje voorzag.
Met dit nieuwe succes dat de vroede tonelisten boekten kan het niet anders dan dat er al een begin van en lange traditie  in gang is gezet.
Het was ook een avond waarop een speciaal voor de gelegenheid gebrouwen bier werd gepresenteerd, het Cisterci enzer Blond, genoemd naar het klooster bij Ane, waar het allemaal wat de opkomst van Assen betreft begonnen is. De heer Nico Vanderveen bood burgemeester Heldoorn een speciale ‘sixpack’ aan en deelde mee dat alle bezoekers het nieuwe bier zouden kunnen proeven. Daar werd, zo bleek later op de avond, enthousiast gebruik van gemaakt. Een kort onderzoe k leverde een dikke plus op voor het nonnenbier, dat met een percentage van 5,5 stevig in de markt ligt.

Namens TNT Post werd de burgemeester een symbolische postzegel aangeboden, die ter gelegenheid van het dubbele jubileum van Assen werd uitgegeven.qw