2009 Een AHA belevenis in De Schalm

naamloosExpositie ‘Alledaags Histo-risch Assen (AHA)’ laat de geschiedenis van Assen volop herleven

ASSEN – Op initiatief van het ICO wordt in het kader van het thema ‘Historie van Assen’  een expositie ingericht van beeld-materiaal en voorwerpen uit de alledaagse geschiedenis van Assen met als titel ‘Alledaags Historisch Assen (AHA)’.
Medewerking wordt verleend door de Asser Historische Vereniging, de Asser Filmclub, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en enige verzamelaars.
Bij die verzamelaars komen een aantal thema’s aan de orde. Zo toont mevrouw Cobie Zonderman-Huisjes prentbriefkaarten met vooral De Vaart als onderwerp. De heer Jan Laferte laat materiaal zien uit de in 1953 gesloten tabaksfabriek van zijn familie.
Jaap Middel komt met een selectie uit zijn verzameling over de TT.
Martin Hiemink gunt de bezoeker ee n kijkje in zijn verzameling postkaarten en reclamemateriaal en mevrouw  Lucie Engberts deelt met de bezoekers haar materiaal over de geschiedenis van De Schalm.  Aan deze geschiedenis, zoals die op de expositie wordt getoond , is deze zomer door Lucie Engberts een nieuw hoofdstuk toegevoegd.
De zaal is geheel vernieuwd met o.a. een nieuwe tribune, nieuwe stoelen en een nieuwe publiekstoegang.
De opening van de tentoonstelling op 3 september door burgemeester Sicko Heldoorn is één van de eerste officiële gebeurtenissen in de theaterzaal.

Enthousiaste verzamelaars van alles wat Assen eigen is

Cobie Zonderman-Huisjes verzamelt prentbriefkaarten uit Assen en omgeving. Het zwaartepunt ligt echter bij kaarten van haar directe leefomgeving aan de Vaart. Haar hobby begon toen ongeveer 200 woningen in het oude stadshart werden gesloopt en de Vaart met een dam werd afgesloten.
Zij heeft zich als voorzitter van de bewonervereniging De Vaart jarenlang beijverd de Vaart weer voor de scheepvaart opengesteld te krijgen.
Jaap Middel kwam met de TT in aanraking toen zijn vader hem in 1954 op achtjarige leeftijd achter op de brommer meenam naar de races. Hij is daarna nog 42 keer naar de TT geweest en is sinds 2004 ook actief als vrijwilliger op het circ uit.
Martin Hiemink begon al op de lagere school met het verzame-len van ansichtkaarten. Zijn ouders hadden een winkel in de Kruisstraat waar ook ansichten werden verkocht.
Het verzamelen daarvan heeft hem nooit meer losgelaten. In latere jaren kwam het accent  te liggen op kaarten met Assen als onderwerp. Het rubriceren en systematisch opbergen van zijn zeer uitgebreide verzameling beschouwt hij als een blijvende uitdaging.
Jan Laferte (geb. 1930) is de kleinzoon van Jan Laferte die samen met zijn broers in 1902 een sigarenfabriek begon. In 1923 lieten de broers het merk ‘Verdi, merk der kenners’ officieel vastleggen. Na een moeilijke tijd gedurende en na de oorlog, waarin sprake was van tabakschaarste, werd de fabriek in 1953 gesloten.
Jan Laferte beschikt nog over vele voorwerpen als stille getuigen van het bestaan van dit bedrijf, dat een belangrijke episode in zijn familiegeschiedenis vormt.