Blauwe As

 

Trekschuiten en stoomboten

Als stad op het zand heeft Assen zijn ontstaan niet te danken aan de handel op het water. Pas toen in de 19e eeuw de Drentse vaarwegen werden gegraven kreeg het water betekenis voor de transport en daarmee voor de bedrijvigheid in de stad. Trekschuiten, stoomboten, personenvervoer en goederenvervoer… vele boten voeren door Assen. De Vaart en Het Kanaal vormden destijds een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen Assen en Groningen.

De tramlijn Gorredijk – Oosterwolde – Assen liep via de zuidelijke oever van Het Kanaal. Het park van Huges en de afbuiging van de weg bij het water vandaan zijn te verklaren vanuit die tramlijn.

Toen in de 20e eeuw het transport per as zijn intrede deed nam de betekenis van het water in Assen weer af. Assen sloot de vaarwegen af voor transport.

Oude zwart-wit foto van vroegere situatie trambrug Assen

Water terug in de stad!

Nu, in de 21e eeuw, pakt Assen de kansen aan om het water terug te brengen in de stad. Niet voor de beroepsvaart, maar voor recreatievaarders die Assen willen meenemen op hun vaartocht door Drenthe. In 2009 werd de Vaart weer opengesteld en sinds 2013 werd Het Kanaal weer bevaarbaar gemaakt. Assen bouwde hiervoor maar liefst zes beweegbare bruggen, twee sluizen en een passantenhaven. Het ‘rondje Assen’ is weer in ere hersteld. De langverwachte Blauwe As-vaarroute door het centrum van Assen is sinds 2017 weer geopend.

Tekst en foto trambrug gemeente Assen.

In de jaren dat er gewerkt is  aan de Vaart  heb ik vele foto’s  gemaakt  hier enkele foto’s van die gebeurtenis verder een link  naar een album waar 200 foto staan zoals ik het zag gebeuren.

Plannen Blauwe As goedgekeurd  2006

ASSEN – De herinrichtingsplannen voor de Blauwe As zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Assen.
Als de raad ook akkoord gaat en 8,5 miljoen euro beschikbaar stelt, kunnen de werkzaamheden dit najaar beginnen. De zogenoemde Blauwe As houdt de herinrichting van de Vaart en de Drentse Hoofdvaart in. Daarbij horen het weer bevaarbaar maken van de Vaart in het Asser centrum en de bouw van het Culturele kwartier. Na de inspraakprocedure is het oorspronkelijke plan wel enigszins gewijzigd. Zo worden aan de Vaart Zuidzijde voetgangers, fietsers en auto’s beter van elkaar gescheiden. In de Vaart komt straks een beweegbare brug waardoor boten weer tot in de stad kunnen varen. In 2008 moet de herinrichting klaar zijn.