2010 Zaterdag

Zaterdag begon de dag al vroeg met het in de Vaart hijsen van zes prachtige zeiljachtjes.  De jachtjes waren speciaal voor deze gelegenheid naar Assen gekomen. Twee van de zes kennen  een Assense eigenaar.  Regenbuien konden publiek niet deren  Beroepsvaartweekend groot succes door tal van aansprekende activiteiten met   verwijzing naar verleden.

ASSEN – Hoewel het weer zich zo nu en dan van zijn treurigste zijde liet
zien was de belang-stelling voor de tweede dag van het Historische
Beroepsvaart-weekend  groot. Terecht waren zeer velen naar de Kop van de
Vaart getogen om daar deel te hebben aan de tal van activiteiten, die een
indruk moesten geven van hoe het er tot begin jaren vijftig in Assen langs
de Vaart aan toe ging.
Daar kwam ook nog de aanwezigheid bij van het Visbureau met
proefondervindelijke demonstraties die het eten van vis moesten propageren.
En daar werd gretig en met smaak op ingespeeld.

Van de Witterbrug tot aan de zwaaikom lagen de vrijdag binnengekomen oude beroepsvaartschepen,
die bemand en wel voor het publiek een grote bezienswaardigheid vormden.
Wie wat wilde weten over de geschiedenis of over de werking van de oude motoren kon overal
terecht en het was zelfs mogelijk de meeste schepen te betreden.
Interesse was er genoeg en dat konden die paar regenbuien van de middag niet
dwarsbomen. Het publiek wist altijd wel een goed heenkomen te vinden in de
diverse tentjes. Vooral de tentjes waar gratis gebakken vis werd uitgereikt
trokken een enthousiast publiek.

De eencilinder stationaire motoren met daaraan een pomp gekoppeld stonden
ploffend te draaien. Leuk voor de technisch geïnteresseerden. Er was ook een
smid en dat moet voor de kinderen zeker een belevenis zijn geweest, want dit
soort ambachtsmensen zijn de laatste jaren zeldzaam geworden. Maar ook het
dagelijks leven van vroeger was zichtbaar. Geen wasautomaten, maar moeder de
vrouw, die met een teil en een wasbord druk bezig was de was te doen. Een
karwei, dat tot in de jaren zestig nog door vele huisvrouwen op deze manier
moest worden verricht.

Het was een succesvol evenement, dat begin september, zij het in een wat
andere gedaante, een vervolg krijgt.

Het Asser publiek,  dat zaterdag in het centrum was, zal daar zeker naar
uitkijken