Het water is terug

De historie herleeft    15 april 2008

ASSEN – Op dinsdag 15 april is, zonder enig feestelijk tintje en voor het grote publiek vrijwel in stilte  een historisch beeld van Assen herschapen. Er is op-nieuw geschiedenis geschreven.
In De Kolk ligt weer water. Zo rond half zes is weinig spectaculair maar wel doeltreffend het water weergekeerd, daar waar het in 1952 op de loop ging voor de aanhoudende dumping van vrachtwagens vol zand, afkomstig uit Baggelhuizen, waar volop te grav en viel.
Er moest door de jongens met de vervaarlijke dragline uiterst voor-zichtig te werk worden gegaan, want de kracht van het water zou anders wel eens voor onaange-name verrassingen hebben kun-nen zorgen.
Maar alles is goed verlopen. Er ligt weer water in de oude zwaaikom en wie heel goed luistert kan de eerste scheepshoorns met een beetje fantasie al horen.
Over drie maanden in elk geval in werkelijkheid, als de recreatie-schepen op de Witterbrug afko

men. Wat drie jaren geleden nog utopie leek is dan realiteit. Toch wel een spannende gedachte.