Sluis Peelo

Peelo sluis 29-10-1985.

Aanvulling Gerard: Sluis Noord-Willemskanaal. De sluis werd in 1966 aangelegd. We kijken in de richting van Rhee.
Foto: Tj. Schiphof – Archief gemeentepolitie Assen.

gelezen bij FB group oud Assen