Canon en de Kunst

Het AsserJournaal besteedt de komende dagen veel aandacht aan de expositie De Canon en de Kunst in CBK, Galerie Vanderveen onder meer door de betrokken Asser kunstenaars nader aan de lezers voor te stellen.

Na fotograaf Sake Elzinga, en de schilders Rudy Lanjouw en Dirk van de Meedie het Provinciaal Bestuur, de  stadsrechten en de prehistorie tot onderwerp van hun Thema maakten, is nu de beurt aan  Ronella Ente, die de historie van het Cisterciënzer Klooster

Beeldend kunstenaar
Ronella Enter (1959, Assen)
Keuze voor Cisterciënzer Klooster door bloedband met Rudolf van C.
historisch bepaald

Na jaren als verpleegkun-dige en ambulance- ver-pleegkundige te hebben gewerkt ben ik op latere leeftijd alsnog de Kunst-academie gaan doen. Van 2001-2003 aan het Drenthe college Kunstgeschiedenis gestudeerd in combinatie met Schilderen. In 2003 ben ik gestart met mijn studie aan de Academie Minerva te Groningen richting Autonoom Beeldende Kunst.
Deze studie heb ik met succes afgerond in 2007 in de Vakken Tekenen en Schilderen. In mijn werken laat ik mij leiden door mijn intuïtie, gebaseerd op het werkprincipe van de Surrealisten.
Mijn tekeningen bestaan uit het samenvoegen van elementen die op deze manier een metafoor tot leven wekken. Mijn favoriete kunstenaar is Odilion Redon.
Tekenen doe ik al vanaf zeer jeugdige leeftijd.
Ook in de jaren dat ik in een totaal ander vakgebied werkte, heb ik aan verschillende cursussen en exposities meegedaan.
Het tekentalent zit in mijn familie van vaderskant. Ik heb in mijn privébezit een tekening van mijn overgrootvader van 100 jaar geleden!
Tijdens mijn studie aan de Academie Minerva heb ik onderzoek gedaan naar mijn wortels en daar zijn verscheidene werken uit ontstaan. Ook ruimtelijke werken. In de familie ben ik tot nu toe de enige vrouwelijke kunstenaar.
Tijdens mijn onderzoek naar de kunstzinnige uitingen in mijn familie kwamen er verrassende resultaten van talenten naar voren.
Er zijn diverse werken bewaard gebleven en gedocumenteerd door mijn neef Grieko Enter, die onderzoek doet naar de familiestamboom en de historie. Ik ben in het bezit van een prachtig document over de familiegeschiedenis, waarin ikzelf ook een kunstwerk mocht plaatsen; dit boek is in beperkte oplage verschenen.
Tijdens mijn studie aan de Academie heb ik me in het tweede jaar aangemeld bij het Departement voor Filosofie en Kunst (DeFKa te Assen) en ben hier tot nu toe werkzaam.
Ook zit ik op dit moment in het panel van de filosofische leesclub van het culturele radioprogramma Het Lokale Brein. Ik exposeer regelmatig en werk zowel autonoom als in opdracht. Ik ben ingeschreven bij het CBK Drenthe. Daarnaast verzorg ik de bedrijfsinrichting van de Ambulancedienst van het UMCG, o.a. de ambu-lancepost Hoogeveen en de ambulancepost Assen.
Vanaf mei 2008 heb ik mijn eigen beroepspraktijk als Beeldend Kunstenaar. Mijn atelier is gevestigd aan de Boeimesschen 8 te Assen-Marsdijk waar ik cursussen geef.
Samen met mijn collega-kunstenaar Frea Stuurwold verzorg ik op afspraak teambuildings voor bedrijven en workshops voor particulieren en bedrijven. In de zomermaanden geven we speciale buitenworkshops in het Drentse landschap m.n. op de Gasterense Duinen. Muzikaal ben ik ook actief. Ik geef dwarsfluitles en zit in het combo van het koor Vision. Daarbij doe ik ook aan Performances waarbij ik gebruik maak van mijn dwarsfluit.
Ik ben geboren en getogen in Assen en in mijn jonge jaren heb ik even in Hoogeveen vertoefd, maar op 8 jarige leeftijd zijn we weer teruggekeerd naar mijn geboortebron. Alwaar ik tot op heden met groot genoegen rondstap!
Op het moment dat Roelof Offereins van het CBK mij uitnodigde om mee te doen met de expositie de ‘Canon en de Kunst’ was het al duidelijk voor mij, dat ik heel graag het ontstaan van het Klooster Maria in Campis zou willen vertolken. In mijn eigen familiestamboom gaan we dan terug naar de Middeleeuwen.
Een van mijn voorvaderen is Rudolf ll van Coe-vorden. Hij was bij de Slag bij Ane, samen met de Drenthen, waarbij de bisschop Von Lippe op gru-welijke wijze werd omgebracht.
Als boetedoening moest er op de plek waar de bisschop werd vermoord, een klooster worden gebouwd. Rudolf ll is de directe aanleiding geweest voor het ontstaan van het Klooster van de Cisterciënzer nonnen,die later in 1259 verplaatst werd, omdat het ge-bouwd was op zeer drassige grond. Het Cisterciënzer nonnenklooster, dat bij ons nu bekend staat als het Klooster Maria in Campis, verhuisde naar de plaats van waaruit het huidige Assen ontstaan is.
Dus is het begrijpelijk dat mijn keuze zeer gemoti-veerd is voor deze periode. Een van mijn voorva-deren is de directe aanleiding geweest tot het ontstaan van Assen. Een mooie mogelijkheid tot verder onderzoek naar mijn Roots!