Koninklijk Kanonschot ont-regelt  apparatuur in geparkeerde auto’s bij openingSite bekijken Drentse Fiets4Daagse
ASSEN –  Het was drukker dan in voorgaande jaren bij de opening van de Drentse Fiets4Daagse en dat zou een voorbode kunnen zijn voor een groei in de belangstelling voor het fietsevenement, dat ooit meer dan twintigduizend fietsers door de Drentse dreven deed trekken.
Het was ook gezellig binnen de omheining van DeSmelt, waar Koninklijk Bezoek voor een aparte sfeer zorgde. Dit in verband met de viering van 200 jaar Stadsrechten, door Lodewijk Napoleon aan Assen verleend.
Uit de vesting Bourtange was een antiek kanon gekomen, stammend uit de tijd de techtigjarige oorlog met Spanje.waarmee door de Koninklijke Hoogheid het startschot zou worden gegeven voor het fietsgebeuren.
Dat zou in de half overdekte ijshal gebeuren, maar te elfder ure werd besloten deze kanonsmanifestatie op het voorplein te laten verrichten, omdat men vreesde dat het geluid het binnenwerk van DeSmelt  wel eens te machtig zou kunnen zijn.
Dat er vele decibellen loskwa-men bleek even later. Er klonk een daverende knal die tot veler verrassing en vermaak de appa-ratuur in verscheidene  gepar-keerde auto’s deed afgaan.
Een verscheidenheid aan klanken was het gevolg.
De opening van de 44ste Fiets4Daagse werd begeleid door een aantal bijzondere zaken, waaronder de speciale aandacht die werd gevraagd voor de versterking van een fonds waaruit de aanschaf van speciale Duofietsen ten behoeve van de gehandicapte  medemens moeten worden aangeschaft, opdat ook zij kunnen meegenieten van wat Drenthe onderweg biedt. Wethouder Chris de Wal bleek daarvan een enthousiast bevorderaar te zijn.
De Marching/Showband Mercurius was als zo vaak voorheen de muzikale spil, waar veel om draaide tijdens de openingsceremonie.
Eerst tegen het einde werd enige hinder ondervond  van een  voorspelde regenbui, die hopelijk niet de  aankondiger van meer minder aangenaam weer zal zijn geweest.